Edward7
12.7K

WEF uruchamia projekt cyfrowej waluty, aby „nagrodzić” działania na rzecz klimatu

Cyfrowe waluty banku centralnego - pocisk do cyfrowych obozów koncentracyjnych... Raport ONZ... temperatura planety nie wzrosła w ciągu ostatnich 15 …
Edward7
Nauka przeciwko "religii klimatycznej". Kłamstwa CO2
Obecne stężenie CO2 w atmosferze w częściach na milion (oś pionowa wykresu) jest dziś znikome, podobnie jak 300 milionów lat temu. (Oś pozioma wyznacza miliony lat życia planety) . Niebieski wykres potwierdza, że poziom CO2 był zwykle znacznie wyższy niż obecnie i jest podobny do stanu sprzed 300 milionów lat.
Grzech „ekologiczny” i fałszywa …More
Nauka przeciwko "religii klimatycznej". Kłamstwa CO2

Obecne stężenie CO2 w atmosferze w częściach na milion (oś pionowa wykresu) jest dziś znikome, podobnie jak 300 milionów lat temu. (Oś pozioma wyznacza miliony lat życia planety) . Niebieski wykres potwierdza, że poziom CO2 był zwykle znacznie wyższy niż obecnie i jest podobny do stanu sprzed 300 milionów lat.

Grzech „ekologiczny” i fałszywa doktryna
„My wszyscy kochamy Matkę Ziemię, ponieważ to ona dała nam życie i chroni nas...” ” Przesłanie klimatologów i ekspertów jest jasne i natarczywe. Musimy działać zdecydowanie, aby położyć kres wszelkim emisjom gazów cieplarnianych najpóźniej w połowie wieku i zrobić jeszcze więcej. Stężenia dwutlenku węgla muszą znacznie spadać, aby zapewnić bezpieczeństwo naszego wspólnego domu”. - powiedział F.... Dla F. grzechem jest emisja Co2 (grzech klimatyczny) Każdy człowiek emituje co2, co jest związane z oddychaniem , czyli dla niego grzechem jest życie , czyli pozostaje eutanazja, dla dobra ziemi i jego mamy, mamy „pachamamy” - która go stworzyła nie Bóg , który jest mu niepotrzebny, w nowej szatańskiej doktrynie , z kanałów piekła, którą promuje...

Agenda klimatyczna, przez redukcje CO2, ma na celu niszczenie wszelkiego życia - 7 miliardów ludzi …
Wielki zbrodniczy spisek o zerowej emisji dwutlenku węgla, religia ekologiczna
Klimat i ratowanie planety, to nowy Covid
Wiara w "Covid", to element religii klimatycznej
Religia klimatyczna ma swój początek w starożytnym Egipcie... i wymaga jedzenie robaków, ścieków i …