Clicks4.3K
Libor Halik
3

Použili USA k porážce USA a jejich spojenců na Ukrajině i jinde

Scénář je antikristovskou elitou dávno napsán, nyní se zrealizuje jen do toho bodu, kam všemohoucí Bůh, pro hříchy od Krista odpadlých národů, to zlu dovolí, ne dál. Po několika, pro nezasvěcené nečekaných obratech, až některé od Krista nejodpadlejší národy už budou zcela vyvražděny, nakonec až bude nejhůř ruská, tehdy opět komunistická, pozemní armáda bude zastavena u německé řeky Rýn. Pak se teprve spustí scénář Božího milosrdenství - pravděpodobně tehdy uplyne těch 100 let z vidění papeže Lva XIII., že satanovi je dáno k dosud největšímu ničení Katolické církve maximálně 100 let. Stoleté období dle mého názoru začalo několik měsíců či desítek měsíců po smrti antimodernistického papeže sv. Pia X. Ten zesnul 20.8.1914. Detaily divadelního scénáře zla znají jen nejzasvěcenější scénáristi z nejvyššího patra nejzločinnějších elit, ale také svatí křesťanští proroci, kterým ho Bůh předem zjevil, aby nás křesťany předem připravil. Těmi proroky byli např. dnes již svatě zesnulí pravoslavní Řekové sv. Kosma Etolijský, Paisij Athoský, Josif Vatopedský, Rusové Aristoklij Athoský, katolíci Portugalci blahoslavený František z Fatimy, blahoslavená Hyacinta z Fatimy, Lucie z Fatimy, Poláci blahoslavený Bronislaw Markiewicz, arcibiskup Cieplak, ctihodná Rozalie Celakówna, Španělé z Garabandalu, protestanti Američan David Wilkerson, Rumun Duduman a další.

Otec Malachi Fatima 3: Práve sme zabili miliardu ľudí (jediný překladatel 3.fatimského tajemství z portugalštiny pro papeže Jana XXIII) mi odhalil, že bude objavený nový druh energie, ktorý môže byť použitý na zabitie miliardy ľudí, čo potvrtzuje túto tézu. Túto energiu popísal ako veľmi lacnú, schopnú zlepšiť život každého jedného človeka na Zemi, miesto toho však bude použitá na vývin zbrane apokalyptického ničenia.
Aj keď túto energiu nepomenoval, jedna, možno je ich aj viac, ale táto jedna určite sa zhoduje s jeho popisom, a je to skalárna energia. Skalárna energia je založená na objave novej formy elektromagnetického vlnenia, ktoré existuje vo vákuu. Toto pozdĺžne elektromagnetické vlnenie sa pohybuje pozdĺž časovej osi. Samotný čas môže byť zhustený do energie tým istým koeficientom, ktorým je rýchlosť svetla na druhú, pri ktorej sa hmota zhustí do energie. Takže teraz môžeme prostredníctvom tejto novej sily rozpútať ohromnú silu, ktorú v sebe ukrýva sám čas. Tom Bearden na svojej stránke vyhlásil, že je to ako položiť mlynské koleso do rieky. Získaná energia je zadarmo, odkedy už tá rieka tečie, či už sa na ňu napojíme alebo nie. Skalárnu energiu objavil Nikola Tesla v roku 1889. Narodil sa v Chorvátsku, mal srbský pôvod. Občanom Spojených štátov sa stal v roku 1891. Pracoval pre Thomasa Edisona a dostal finančnú pomoc od J.P. Morgana. Keď však v roku 1904 oznámil, že dokáže využiť skalárne vlny na bezdrôtový prenos energie, prestali ho finančne podporovať. Ako mu vysvetlili, na voľnú energiu nemôžete umiestniť merač (spoplatniť ju). Tesla povedal: "Elektrická energia je všadeprítomná v neobmedzenom množstve a môže poháňať stroje na celom svete bez potreby uhlia, ropy, plynu alebo akéhokoľvek iného bežného paliva." Prirodzene, o tejto energii nechcel nikto počuť, a Tesla zomrel bez jediného centu v roku 1943.
Po jeho smrti FBI skonfiškovala všetky spisy, ktoré našla, a do dnešného dňa sú tieto objavy pred verejnosťou držané v tajnosti. Radšej, než by vláda poskytla tieto jeho technológie verejnosti, ich namiesto toho drží v tajnosti a využíva ich pre vojenské účely. O týchto strašných trestoch, ktoré svetu hrozia, ak budeme naďalej odmietať riešenie Panny Márie, povedal otec Martin toto: "Začnú nečakane, a bude ich sprevádzať všeobecné zmätenie myslí a zatemnenie ľudského vnímania."
"Celé ČASTI KONTINENTOV BUDÚ SPLÁCHNUTÉ DO MORA A CELÉ NÁRODY ZANIKNÚ."
"CELÉ NÁRODY STRATIA VIERU
. Prírodné katastrofy, aké ľudstvo ešte nikdy nezažilo, zrovnajú ľudstvo." Raz sa v relácii Arta Bella jeden volajúci opýtal otca Martina, či sa tajomstvo zmieňuje aj o Spojených štátoch. Odpovedal mu: "Naša krajina nie je špecificky spomenutá, ale niečo veľmi relevantné je." Tretí prvok, ktorý podľa otca Malachiho Martina, zahŕňa tretie tajomstvo, je Rusko. V každom bode pozdĺž kontinua naplnenia týchto proroctiev bolo Rusko tou spúšťou, ktorá celý proces popoháňala. V jeho knihe The Keys of this blood, ktorá vyšla ešte pred pádom železnej opony, napísal Malachi Martin ohromujúcu analýzu o úlohe Ruska. Tu je niekoľko výňatkov z nej: V roku 1980 pápež Ján Pavol II. povedal skupine nemeckých katolíkov o treťom tajomstve. Jeden z nich sa opýtal, prečo Ján XXIII. odmietol uposlúchnuť žiadosť zverejniť tretie tajomstvo. Vysvetlil mu, že je to vzhľadom k závažnosti k jeho obsahu. Môj predchodca na Petrovom stolci radšej diplomaticky uprednostnil odloženie zverejnenia, aby tým tak nepodporil svetovú veľmoc komunizmu k určitým krokom. Malachi Martin napísal, že jeho slová smerovali "k smrteľnému ohrozeniu, ktorému by čelili kapitalistické národy, o ktorých sa Lucia zmieňuje veľmi explicitne v texte tretieho tajomstva." "Skutočnosť, že Svätý Otec došiel k tomuto záveru a urobil o tom vyhlásenie znamená, že musí byť presné a zakladajúce sa na objektívnych faktoch.
V tom treťom tajomstve sú skutočne", pokračoval, "Luciine slová také jednoznačné a natoľko preukázateľné, a preto aj veľmi autentické, že ak by ich predstavitelia Sovietskeho zväzu poznali, s najväčšou pravdepodobnosťou by sa rozhodli podniknúť určité územné a militaristické kroky, proti ktorým by sa Západ nemohol vôbec ubrániť, a Cirkev by sa dostala pod ešte väčší útlak Sovietskeho zväzu." "Luciine slová zdôrazňujú strašnú chybu kapitalistických národov." "Západ by sa mohol chytiť do pasce Sovietskeho zväzu." Táto analýza bola pochopiteľná počas rokov komunizmu.
Je však Rusko hrozbou aj po páde Sovietskeho zväzu? Otec Martin si tým nebol tak celkom istý, že skutočne padol. Mnohí sovietski predstavitelia zastávali aj naďalej rovnaké úrady. Boli nanovo zvolení do svojich postov ako bývalí komunisti. Potom je tu aj ruský jadrový arzenál. Počas studenej vojny nám bolo neustále pripomínané, koľko rakiet s dlhým doletom na nás Sovietsky zväz mal priamo namierených, pripravený rozpútať Armageddon jediným stlačením tlačidla. Sú tieto odpaľovacie plochy stále pripravené? Aj keď súčasná ruská vláda nemá v pláne rozpútať vojnu, je tu stále prítomné ohrozenie jadrovou nehodou alebo ich zbrane by sa mohli dostať do rúk teroristov.
OVEĽA NEBEZPEČNEJŠIE NEŽ JADROVÁ HROZBA JE TO, ŽE RUSKO VEDIE VO SVETE VO VÝVOJI SKALÁRNEJ ENERGIE. Väčšina Teslových podkladov bola odoslaná po jeho smrti do Juhoslávie, kde sa Sovietom dostali veľmi ľahko do rúk. Pokým väčšina západných univerzít ignorovala jeho výskum pre hrozbu, že voľná energia by (ne)bola veľkým biznisom, univerzity Sovietskeho zväzu vrátane jeho satelitov využili Sovieti Teslovu technológiu v pretekoch o vojenskú prevahu nad Spojenými štátmi. V januári 1960 oznámil Nikita Chruščov, že Rusko vyvinulo fantastickú novú zbraň. Takú silnú, že by dokázala vymazať všetko živé na Zemi, ak by bola použitá bez obmedzenia.
Niektorí výskumníci tvrdia, že Sovieti začali používať túto zbraň na útok na americké vojenské ciele a na zmenu počasia nad Amerikou už od 60-tych rokov. Západ zastavil Teslove objavy, a tak sa ocitol sám nepripravený. Takže pokým Rusko rozširovalo svoje schopnosti, americké ministerstvo obrany malo čo robiť, aby ho dohnalo.
Najzákladnejšou skálarnou zbraňou je skalárny interferometer, nazývaný aj Teslova húfnica. V roku 1908 Tesla objavil, že pomocou interferometra dokáže vytvoriť obdĺžnikovú vlnovú interferenciu. Pomocou tejto techniky sa môžu zlúčiť obrovské vlny do sústredeného obrovského energetického lúča. Takýto sústredený lúč môže zasiahnuť akýkoľvek cieľ na svete, či už pod vodou alebo na nebi. Tento ostrý elektromagnetický pulz, ktorý takto zasiahne cieľ, ho úplne zničí. TIETO LÚČE MÔŽU BYŤ POSLANÉ AJ DO ZEME, ABY VYVOLALI ZEMETRASENIA A SOPEČNÉ VÝBUCHY. OKREM TOHO, ŽE TIETO LÚČE SÚ SMRTIACE, MÔŽU SA SKRYŤ ZA SILY PRÍRODY, čo vedie populáciu, na ktorú boli zamerané, k presvedčeniu, že boli potrestané Božím pričinením, pričom je to zbraň zostrojená človekom. Skalárne pulzy DOKÁŽU VYVOLAŤ OBROVSKÉ BÚRKY NEUVERITEĽNEJ SILY, Z KTORÝCH VZNIKNÚ HURIKÁNY A TORNÁDA, ktoré ovládaním prúdenia, dokážu byť zámerne navedené k cieľovým lokalitám. Daždové mraky sa však môžu naopak vyčerpať, čo spôsobí, že len preletia nad vyprahnutými a spálenými územiami, ktoré zúfalo potrebujú vodu. Ak uvážime, že Rusko zastáva vedúcu pozíciu vo svete ohľadom vývoja týchto zbraní, je kľúčové vedieť, či ešte vždy v Rusku funguje tvrdá línia vojenských síl. Malachi Martin sa znepokojoval napríklad nad tým, čo sa stalo agentom KGB. Počas dlhého rozhovoru s Bernardom Johnsonom v roku 1994 povedal, že KOMUNISTI ZVRHNUTÍ NEBOLI. "STIAHLI SA, teraz vieme, že agenti KGB sa zmiešali s davom, ktorý skandoval na ulici." "Všetky udalosti boli riadené, neprebehla žiadna skutočná revolúcia." "KGB mala sieť špiónov, protišpiónov, hlavných špiónov, informátorov, kuriérov a zabijakov všetkých druhov." "Mala gulagy, zajatecké tábory so strážcami, mučiteľmi, kapitánmi a otrokmi na prácu." "Čo sa s nimi všetkými stalo?" "Nikto nám to nepovie. NIKTO OD KGB NEBOL ZATKNUTÝ A UVÄZNENÝ ZA SPÁCHANÉ ZLOČINY." "Nikoho nepostavili pred súd." "Nikoho neodsúdili za tie roky vrážd a mučenia tých, ktorí boli uväznení v gulagoch." "Nikto o tom vôbec nikdy nehovoril." "Kto to v našich médiách zariadil tak, že nám neboli poskytnuté odpovede na naše otázky?" "Ani tieto otázky nikto nikdy nepoložil. Kto povedal ľuďom v médiach, aby tieto otázky nekládli?" "Kto riadi tok informácii tak, že sa nedozvedáme skutočne o tom, čo sa v Rusku odohráva?" Predtým povedal Malachi Martin Bernardovi Johnsonovi prečo ešte Sovietsky zväz stále existuje. Jediné vysvetlenie pre to je, že existuje vyššia moc, ku ktorej obe krajiny prechovávajú úctu. Existuje skupina ľudí, ktorá umožnila vznik Sovietskeho zväzu aj Spojených štátov. Tá prišla na to, že medzi týmito dvoma veľmocami môžu vybudovať ohradu, v ktorej privedú svet do Nového svetového ekonomického poriadku. Sovietsky zväz, rovnako ako aj kapitalistický západ, sú vedené k tomu, aby vytvorili bezbožný svet. Rovnaký záver odráža aj jeho román Vatican. Keď vysokopostavený agent KGB sa spovedá hlavnému hrdinovi. "Máme strach zo skupiny mocných mužov, ktorí stoja nad Spojenými štátmi a Sovietskym zväzom." "Nad každým jedným. Sú sami sebe zákonom. Chcú stáť na oboch stranách: vašej i našej." "Skutočný boj vedieme s nimi, s totalitnou, fašistickou, medzinárodnou kapitalisticky založenou "skupinou, ktorá je stonásobne neľudskejšia, ako si myslíte vy o nás marxistoch, že sme." Dokonca aj v jeho poslednej knihe, románe Windswept House, sa slobodomurári, satanisti, nepriatelia cirkvi nakoniec uzavrú dohodu s tajomnou temnou postavou známou pod menom Capstone.
Ostrik
Volby do Evropského parlamentu 2014: Strany odmítající bruselský diktát startují z předních pozic
freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/3966-volby-do-e…
Ostrik
Na Ukrajině je občanská válka.
Jak Eurobolševici šíří propagandistické lži o Ukrajině a jiné postřehy
Autor: Petr Štěpánek

www.bezpolitickekorektnosti.cz
Libor Halik
Poslanec Carev v TV studiu v Kyjevě v noci z 14.na 15.4.2014 pravdivě řekl, že se Ukrajina rozpadne, nepovolí-li i ruštinu a federalizaci. Rozpadlé části získá zpět Rusko, Polsko, Rumunsko, Maďarsko. V TV www.youtube.com/watch Byl za to zbit, když opustil studio: Олег Царев избит озверевшей толпой в Киеве , poškodili mu auto, odvezla ho sanitka na prokuraturu, kde promluvil polonahý (…More
Poslanec Carev v TV studiu v Kyjevě v noci z 14.na 15.4.2014 pravdivě řekl, že se Ukrajina rozpadne, nepovolí-li i ruštinu a federalizaci. Rozpadlé části získá zpět Rusko, Polsko, Rumunsko, Maďarsko. V TV www.youtube.com/watch Byl za to zbit, když opustil studio: Олег Царев избит озверевшей толпой в Киеве , poškodili mu auto, odvezla ho sanitka na prokuraturu, kde promluvil polonahý (roztrhali mu šaty) www.youtube.com/watch