Clicks515

Môžu sa kňazi angažovať v politike? Svoj názor Svätý otec vyjadril jednoznačne! Kňaz sa nemá len chcieť angažovať – on sa angažovať MUSÍ!

Anton Čulen
3
Môžu sa kňazi angažovať v politike? Svoj názor Svätý otec vyjadril jednoznačne! Kňaz sa nemá len chcieť angažovať – on sa angažovať MUSÍ! Môžu sa kňazi angažovať v politike? Svoj názor Svätý otec …More
Môžu sa kňazi angažovať v politike? Svoj názor Svätý otec vyjadril jednoznačne! Kňaz sa nemá len chcieť angažovať – on sa angažovať MUSÍ!
Môžu sa kňazi angažovať v politike? Svoj názor Svätý otec vyjadril jednoznačne!


V poslednej dobe sa priam pretrhlo vrece s komentármi, príkazmi či zákazmi, ktoré by mali odradiť otca Mariána Kuffu sa politicky vyjadroval. Na základe čoho sa ale snažia pravdovravnej čistej duši zakázať vyjadrovať svoje názory?
Zatiaľ čo u evanjelických kňazov žiadne obmedzenia neexistujú, je katolíckym kňazom od roku 1983 nariadením svätej stolice jednoznačne zakázané kandidovať vo voľbách alebo sa podieľať na výkone civilnej moci.

Kánon 285 z roku 1983 Codex Iuris Canonici je ustanovením rímskokatolíckeho kánonického zákona, ktoré zakazuje diecéznym kňazom a biskupom pôsobiť vo „verejných funkciách, ktoré zahŕňajú účasť na výkone civilnej moci“, a okrem toho zakazuje kňazom robiť veci, ktoré sú „neprístojné“ alebo „cudzie klerikálnemu stavu“.
alianciazanedelu.sk/archiv/4748

To, že by kňaz nemal robiť veci neprístojne alebo cudzie klerickému stavu, je samozrejmé a otec Marián Kuffa ani žiadne také veci nekoná, presne tak ako ani vo verejných funkciách, ktoré zahŕňajú účasť na výkone civilnej moci nepôsobí a ani pôsobiť nechce. Ako je to s jeho údajnou politickou angažovanosťou, ktorá je dnes tak tŕňom v oku? Ako je to s politickou angažovanosťou mimo výkonu civilnej moci, mimo kandidovania vo voľbách? Aký je názor Katolíckej cirkvi na túto oblasť?

Na otázku dostaneme odpoveď od Svätého otca Františka samého.
Presne na túto tému sa Svätý otec rozprával na stretnutí s predstaviteľmi komunity kresťanského života (CVX) talianskej misionárskej študentskej ligy, ktoré sa konalo vo Vatikáne v sále Pavla VI vo štvrtok 30. apríla 2015.

Na tému angažovanosti v politike sa pápež František vyjadril nasledovne:
„Mohli by sme povedať: „Mali by sme založiť katolícku stranu!“. To nie je cesta. Cirkev je spoločenstvo kresťanov, ktorí uctievajú Otca, nasledujú cestu Syna a prijímajú dar Ducha Svätého. Nie je to politická strana. „Nie, povedzme strana… strana iba pre katolíkov“. Na nič to nebude slúžiť a nebudete sa môcť zapojiť, pretože budete robiť to, čo nebolo povolané robiť.

„Ale môže sa katolík angažovať v politike?“ – „Musí!“ –

„Ale môže katolík zmeniť politiku?“ – „Musí!“.


Blahoslavený Pavol VI., ak sa nemýlim, povedal, že politika je jednou z najvyšších foriem charity, pretože sa usiluje o spoločné dobro.

„Ale otec, politika nie je ľahká, pretože v tomto skorumpovanom svete … nakoniec sa nedostaneme nikam …“. Čo chcete povedať, že zapojenie sa do politiky je trochu ako mučeníctvo?

Áno. Je to druh mučeníctva. Ale je to denné mučeníctvo: hľadanie spoločného dobra bez toho, aby ste sa sami nechali skaziť.
Usilujte sa o spoločné dobro premýšľaním o najvhodnejších spôsoboch na tento účel, o najvhodnejších prostriedkoch. Snažte sa hľadať spoločné dobro tým, že budete pracovať aj na malých veciach. (…)
Politika je dôležitá: malá politika a veľká politika. V Cirkvi je veľa katolíkov, ktorí sa venujú čistej zdravej politike; a tí, ktorí podporovali mier medzi národmi.

Pomyslite si na katolíkov tu po vojne v Taliansku: myslite na De Gasperiho. Myslite na Francúzsko: Schumanna, u ktorého sú dôvody na blahorečenie.
Politikou sa človek môže stať svätý.


Nepotrebujem menovať viac: stačia dva príklady tých, ktorí sledovali spoločné dobro. Zapojenie sa do politiky je mučeníctvo: je to skutočná mučenícka práca, pretože človek musí ísť celý deň s týmto ideálom, každý deň, s ideálom budovania spoločného dobra. A vždy nesie kríž mnohých zlyhaní a nesie kríž mnohých hriechov. Pretože na svete je ťažké robiť dobro v spoločnosti bez toho, aby ste si trochu zašpinili ruky, alebo srdce; ale to je dôvod, prečo idete požiadať o odpustenie, požiadate o odpustenie a pokračujte v tom. Nedovoľte, aby vás to odradilo.

„Nie, otče, nerobím politiku, pretože nechcem hrešiť“ – „To nie je dobré!
Kráčajte vpred, proste Pána, aby vám pomohol nehrešiť, ale ak vám znečistia ruky, proste o odpustenie a kráčajte vpred! „. Ale pracujte, pracujte… A bojujte za spravodlivejšiu a podpornejšiu spoločnosť.

Aké je riešenie pre politiku, ktoré nám dnes ponúka tento globalizovaný svet? Jednoduché: jadrom všetkého sú peniaze.
Nie muži a nie ženy, to nie. Peniaze. Boh peňazí. Toto je dnešné jadro. Každý je v službe bohu peňazí.

To je dôvod, prečo všetko, čo neslúži bohu peňazí, musí byť odhodené.
To, čo nám dnes ponúka globalizovaný svet, je kultúra odhadzovania: to, čo je zbytočné, bude zahodené. Deti sú zahadzované, preto ľudia nemajú deti alebo preto, že ich zabijú skôr, ako sa narodia.

Starší ľudia sú zahadzovaní, pretože … starí ľudia sú k ničomu … a teraz každý, kto nemá prácu, ide a hľadá svojich starých rodičov, pretože ich dôchodok môže pomôcť! Ale sú užitoční len na okamih. Starší ľudia sú odhodení, opustení.

Dnes sa možnosti zamestnania zmenšujú, pretože boh peňazí nemôže urobiť všetko, a preto sú mladí ľudia vyhadzovaní z práce.

Tu v Taliansku je nezamestnaných 40 – 41% mladých ľudí vo veku do 25 rokov – ak sa mýlim, opravte ma.
Sú vyhadzovaní … Ale toto je cesta ničenia.


Máte sa prizerať na katolíkov z balkóna? Nemôžete sa pozerať z balkóna! Zapojte sa! Dajte to najlepšie. Ak vás Pán volá k tomuto povolaniu, choďte k nemu a zapojte sa do politiky.

To vás núti trpieť, môže to byť príležitosť pre hriech, ale Pán je s vami. Požiadajte o odpustenie a kráčajte vpred.
Nenechajme takouto „kultúrou odhadzovania“ odhodiť nás všetkých! Tá potom odhodí tiež samo stvorenie, pretože stvorenie každým dňom ničí.

Nezabudnite, čo povedal blahoslavený Pavol VI.:
Politika je jednou z najvyšších foriem lásky.

Neviem, či som dostatočne odpovedal na [vašu otázku] … “
Ako vidíme politickú angažovanosť, ktorá sa koná mimo výkonu civilnej moci, mimo priameho pracovania v politických stranách, alebo kandidovania vo voľbách, teda nie je svätou stolicou zakázaná, priam naopak, je ňou priamo žiadaná!

Podľa Svätého otca sa teda kňaz nemá len chcieť angažovať – on sa angažovať MUSÍ!

A tak Otec Marián Kuffa, ktorý sám žiaden post v politickej strane nezastáva, žiadnu stranu nezaložil, ani založiť nechce, a ani na žiadnu funkciu nekandiduje, ale sa len svojím osobným dennodenným mučeníctvom na politike podieľa, teda nerobí nič iné, ako napĺňa príkazy Svätej stolice.
A všetci tí, ktorí mu chcú túto jeho činnosť zakázať, alebo ho v nej obmedziť, konajú v priamom rozpore s oficiálnou líniou Katolíckej cirkvi.

Andrea Lopatková
alianciazanedelu.sk/archiv/4748