Peter(skala)
81

ACN spustila kampaň na rekonštrukciu kresťanských dedín v Ninive

Nemecko 1. júna (TK KBS) Pápežská nadácia Pomoc trpiacej Cirkvi (ACN) spustila kampaň na rekonštrukciu kresťanských dedín na pláňach Ninive, ktoré boli zničené bojovníkmi tzv. Islamského štátu. Bude potrebných približne 250 miliónov dolárov na obnovu takmer 13 000 súkromných domov kresťanov, ktoré boli vypálené, vyplienené alebo dokonca úplne zničené okupačnými silami IS. Zároveň treba obnoviť verejné a obecné štruktúry, kostoly, školy a iné vzdelávacie centrá.

“Stojíme pred obrovskou a historickou výzvou. Je ňou obrana kresťanov a iných náboženských menšín v Iraku a umožnenie ich návratu do bývalých domovov. Tým by sa obnovili medzinárodné práva. Potrebné je úsilie zo strany celého medzinárodného spoločenstva, každej organizácie, či už náboženskej, humanitárnej alebo politickej, ktorá je schopná podporovať a propagovať program rekonštrukcie na pláňach Ninive,” apeluje na medzinárodné spoločenstvo výkonný prezident ACN Johannes Heereman von Zuydtwyck.

Aby bolo možné plánovať a dohliadať na rekonštrukčný program, bola 27. marca tohto roku v meste Erbil zriadená Komisia na rekonštrukciu Ninive (NRC). Tvoria ju predstavitelia troch hlavných kresťanských cirkví v oblasti, teda Sýrskej pravoslávnej cirkvi, Sýrskej katolíckej cirkvi a Chaldejskej katolíckej cirkvi, a tiež traja odborní poradcovia nominovaní ACN.

"Oprava ľahko poškodeného domu bude v priemere stáť 7000 dolárov. Ďalších 2500 dolárov bude potrebných na to, aby bol dom opäť obývateľný," vysvetľuje otec Salar Boudagh, generálny vikár chaldejskej diecézy Alqosh a člen komisie na rekonštrukciu. ACN už sprístupnila pol milióna dolárov na obnovu prvej skupiny domov v dedinách Bartella, Karamless a Baghdeda (Qaraqosh). Od 8. mája tohto roku sa začalo s rekonštrukciou prvých 105 domov pôvodných kresťanských rodín, ktoré v súčasnosti žijú ako vnútorní utečenci.

V najbližších mesiacoch bude pápežská nadácia ACN oslovovať vlády, inštitúcie a iné humanitárne organizácie a žiadať ich o účasť na kampani zameranej na získavanie finančných prostriedkov. Ďalšie informácie o iniciatíve a možnostiach podpory je možné získať cez národnú kanceláriu ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi (acn-slovensko.org).

TK KBS informoval Dalimil Hatok