Clicks19
vi.news

Rước lễ thánh trở thành rước lễ corona (hình ảnh)

Giáo xứ Holy Family ở Stow, Ohio, đã mua một tấm màn bằng nhựa với một khe, mà thông qua đó rước lễ được phân phối (Hình ảnh trong bài viết).

Thêm hình ảnh về việc phân phối của Rước lễ Corona

• Tiêu chuẩn của Ý để phân phối Rước lễ là găng tay nhựa một chiều.

• Hồng y Cologne Woelki phân phát Rước lễ từ phía sau một bức tường nhựa.

• Rước lễ tự phục vụ trong các hộp nhựa của Mainz Giám mục Kohlgraf.

• Giáo xứ Đức phục vụ rước lễ trên đĩa bánh sứ.

• Các giám mục trên khắp thế giới khuyên nên phân phát Rước lễ bằng kẹp đường hoặc nhíp.

#newsRdzlttvxeo