Clicks947
olek19801

Modlitwa o dobrych kapłanów

Jezu, wieczny Pasterzu dusz, wysłuchaj prośby nasze o dobrych kapłanów: wszak przez to wypełniasz Twe własne niezmienne pragnienie.

Wszak Serce Twe najmiłościwiej i najgoręcej bije właśnie dla kapłanów, przez których dusze rozpalasz Twą miłością.
Wyznajemy, że jesteśmy niegodni posiadać dobrych kapłanów, ale miłosierdzie Twe nieskończenie jest większe, niż nasz nierozum i nasza złość.

Jezu, postaraj się sam o to, by do godności kapłańskiej ci tylko przystępowali, którzy mają prawdziwe powołanie Twoje.
Oświecaj arcypasterzy przy wyborze, prowadź duszpasterzy w ich radach, wychowawców przy wyrabianiu powołań.
Daj nam kapłanów, którzy by czystością podobni byli Aniołom, w pokorze doskonali, rozżarzeni świętą miłością Serafinów, mężni w duchu ofiary, pełni gorliwości apostolskiej o cześć Twoją na zbawienie i uświęcenie dusz.

Zmiłuj się nad niewykształconymi , którym kapłani światłem być mają, nad robotnikami, którzy, ochronieni przez nich od fałszu, w Twoim Imieniu zbawieni być mają, zlituj się nad wszystkimi dziećmi i młodzieżą, co szuka kapłana, by ją od złego wyrwał i do Ciebie doprowadził; zmiłuj się nad cierpiącymi, którym potrzeba pocieszyciela, co by ich w Twem Sercu pocieszył.

Pomnij, ile dusz dojść może do doskonałości przez działalność prawdziwie świątobliwych kapłanów.
Niechże więc raz jeszcze, o Jezu, wzruszą Cię rzesze ;ludu, które głodne są i spragnione.
Daj, by kapłani całą chorą ludzkość do Ciebie przywiedli, by przez nich raz jeszcze ziemia się odnowiła, a Kościół Twój i królestwo Serca Twego w pokoju się ugruntowały. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Modlitwa z roku 1926