4 rozbiór POLSKI?

Serio należy się szacunek za szacunek ale gdzie tu Konstytucja i zasada rownosci w pracy iwgl ...
Mało dostali ? 500+ , 12 000 i zapomogi bezzwrotne np. dla studentów UW 5500 zł a teraz
Prezydent podpisał UWAGA: ( DRUK 1681 )
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
Cudzoziemcy ubiegający się o pozwolenie na pracę i kartę pobytu w Polsce będą musieli zarabiać nie mniej niż 3010 zł miesięcznie, nawet jeśli będą pracowali tylko na część etatu lub na zleceniu. Oznacza to, że Polak zatrudniony na pół etatu za minimalną krajową dostanie w 2022 r. 1505 zł brutto, a cudzoziemiec – dwa razy więcej. Niesprawiedliwe?
Jak łatwo policzyć, przy wynagrodzeniu ustalonym przez pracodawcę na poziomie minimalnym i wymiarze pół etatu cudzoziemiec otrzymałby w 2022 wynagrodzenie w wysokości 3010 zł brutto, a Polak tylko 1505 zł brutto.
- Tego rodzaju zróżnicowanie powoduje, że przepis jest dyskryminujący płacowo pracowników niebędących cudzoziemcami – uważa mec. Kolasińska.
Muszą tyle zarabiać, bo nie są u siebie?
Rząd w uzasadnieniu ustawy napisał, że cudzoziemcy nie są u siebie i dlatego muszą mieć zagwarantowane minimum socjalne na przeżycie. Jednak taka argumentacja nie przemawia do mec. Kolasińskiej.
Zauważa ona, że na polskim rynku pracy także dochodzi do lokalnych relokacji pracowników (z miasta do miasta, ze wsi do miast), którzy – po wprowadzeniu nowych przepisów - będą gorzej traktowani w porównaniu do cudzoziemców. I niewiele z tym faktem będą mogli zrobić, bo są mniej chronieni od cudzoziemców.
od :
Migrant zarobi dwa razy więcej niż Polak. Kontrowersyjny przepis przeszedł przez Sejm
alahp shares this
9
olek19801
Likwidacja narodu polskiego przyspiesza gwałtownie. Mamy rozerwaną tkankę społeczną. Skłóceni i dzieleni przez perfidnych polityków, dziennikarzy i różnych ekspertów (nadprodukcja ich w ostatnim czasie). Hierarchowie przykładają ręce do celów masonerii, nie broniąc wiernych, bo sami wstąpili w szeregi bestii.
Katastroficzna jest nasza sytuacja. Nie liczmy na wdzięczność tych, którzy będą mieć u …More
Likwidacja narodu polskiego przyspiesza gwałtownie. Mamy rozerwaną tkankę społeczną. Skłóceni i dzieleni przez perfidnych polityków, dziennikarzy i różnych ekspertów (nadprodukcja ich w ostatnim czasie). Hierarchowie przykładają ręce do celów masonerii, nie broniąc wiernych, bo sami wstąpili w szeregi bestii.
Katastroficzna jest nasza sytuacja. Nie liczmy na wdzięczność tych, którzy będą mieć u nas taką opiekę.

Naród, który nie dba o swoich braci, zasługuje na pogardę. W takiej o to pozycji ustawia się Polaków.
Natalia Teresa
Zdradzieccy przywódcy, na to nas przeznaczyli, na żer dla kruków i wron. że wspomnę udaną metafor Żeromskiego.
megur shares this
10
ona
youtu.be/Sxo8aGeQes8 6 minuta kim jest bohater Ukrainy :) doznacie szoku zatem usiadzcie, 3 lata temu prezydent Ukrainy nie znał nawet ukrainskiego :)