Clicks1.4K
V.R.S.
2

Militia

W Rzymie, na Campo di Fiori
wkrąg cyrkle i węgielnice:
nowy porządek z chaosu
przemierza Piotra ulice.
Gdy fala rewolty wzbiera,
niestraszny gniew Apostoła,
lud rzucić chce Archanioła
pod nogi wprost Lucyfera.

To synagogi knowanie
szatana, co tak się stara,
by zasiadł czart w Watykanie,
papieża miał za szwajcara.
I psują wciąż obyczaje
by pokłon dano Bestyi,
by przypiął kamień do szyi
ten, co mu wiary nie staje.

***

W wojnie o dusze i wiarę,
co grozi ostatnim zamkom,
zbierz ojcze Maksymilianie,
Rycerstwo Niepokalanej,
pod Tej błękitnym sztandarem,
co Matką jest i Hetmanką.

Gdy bój trwa ze zwierzchnościami,
z mocami ich piekielnymi,
z władcami ciemności świata,
o módl się, Immaculata,
za nami, za masonami
i Tobie poleconymi.
Weronika....S
@Tymoteusz Obecnie to co czynią władze biskupie EP to promocja bezbożnej masońskiej ideologii, która pod hasłem kowidu zyskuje aprobatę ogółu kapłanów.
Tymoteusz
Abp Stanisław Gądecki ( Hartmann – pochodzenie żydowskie - Źródło) :

Potrzebujemy znacznie gorliwszej modlitwy o nowe powołania kapłańskie, aby nie zabrakło nam głosicieli i szafarzy sakramentów (...)”. Źródło.

Niech się nie łudzi sanhedrynPolin” (KEP), że Pan Jezus - Bóg będzie błogosławił posoborowemu modernistycznemu kościołowi w Polsce. Nie będzie powołań, bo diabelstwu …More
Abp Stanisław Gądecki ( Hartmann – pochodzenie żydowskie - Źródło) :

Potrzebujemy znacznie gorliwszej modlitwy o nowe powołania kapłańskie, aby nie zabrakło nam głosicieli i szafarzy sakramentów (...)”. Źródło.

Niech się nie łudzi sanhedrynPolin” (KEP), że Pan Jezus - Bóg będzie błogosławił posoborowemu modernistycznemu kościołowi w Polsce. Nie będzie powołań, bo diabelstwu Bóg Trójjedyny Prawdziwy nigdy nie pobłogosławi !!!