Clicks13
vi.news

Thư ký Ai Cập của Francis ra đi

Thứ bảy này, Đức ông Yoannis Lahzi Gaid, kết thúc nhiệm vụ của mình với tư cách là thư ký riêng của Francis, theo IlSismografo.Blogspot.com (ngày 28 tháng 7).

Gaid, một linh mục Công giáo Coptic, sẽ trở về Ai Cập, nhưng vẫn là thành viên của nhóm Hồng y Abu Dhabi của Ayuso Guixot.

Ông là một phần của Ban Ngoại giao Vatican ở Iraq, Jordan và Congo, trước khi ông trở thành tiếng nói Ả Rập của Benedict XVI trong các bài phát biểu và giáo lý chính thức.

Sau Đức ông Pedacchio (nay: Hội đồng Giám mục) và Đức ông Xuareb (nay: Khâm sứ đến Hàn Quốc và Mông Cổ), ông là thư ký riêng thứ ba của Francs nghỉ hưu.

Bây giờ, thư ký riêng duy nhất của Francis là người Cha đẹp trai người Uruguay Gonzalo Aemilius.

Hình ảnh: Yoannis Lahzi Gaid, #newsWuzwgqkhqf