Clicks633

Ako zabrániť tomu, že sa stanete Oklamaní

16. októbra 2021

Jestvuje mnoho Klamu. Jediná cesta, ako môžeme Zabrániť tomu, že sa staneme Oklamaní, je mať Osobný Vzťah Lásky S Ježišom, Poznať Ho Reálne. Musíme Zažívať Ježiša Reálne. Nesmieme sa Utešovať s tým, čo počúvame alebo čítame o druhých a o ich Zážitkoch s Ježišom. To pre nás nemá žiadne využitie, ak sa Nechceme dať Oklamať. Musíme Hľadať, aby sme mali naše vlastné Zážitky a Stretnutia s Ježišom. On musí byť pre nás Reálny, inak sa môžeme stať Oklamaní, ak už nie sme oklamaní. Ježiš Pozná a my sme Varovaní dokonca Vopred. Dokonca aj Vyvolení, ak je to možné, sa môžu stať Oklamaní. Preto musíme my sami Počuť Od Ježiša. Jeho Ovce Počujú Jeho Hlas, Naslúchajú Mu, Poslúchajú a Nasledujú Jedine Jeho a BEŽIA Preč od všetkých cudzincov k JEŽIŠOVI, nášmu Jedinému Dobrému Pastierovi. Musíme Poznať Ježiša, Toho, V Ktorého Veríme a Uctievame, Reálne. Ježiš Nesmie byť pre nás Cudzincom, lebo vtedy budeme Oklamaní.

Nejestvuje žiadna ľahká cesta ani metóda. Za náš Vzťah S Ježišom máme našu vlastnú Zodpovednosť, ak Nechceme byť Oklamaní ani stať sa Oklamaní v týchto posledných Dňoch. Je mnoho, mnoho klamu a internet je ho plný. JEŽIŠ je Jediný, kto nás môže Zachovať pred všetkým Klamom, ale vtedy musíme Zostávať s Ním. Musíme Počuť Od Neho pre seba, Naslúchať Mu a Nasledovať Ho, jedine Jeho Cestu. Musíme si Pýtať Ježiša, či sme vo všetkej Pravde. On nás Usmerňuje Do všetkej Pravdy. On je Jediná Cesta, Pravda a Život a Okrem Neho nie je Žiadny iný.

O “Vytrhnutí”, keď Nevesta Odíde. Pýtajte sa Ježiša, aby vám ho dal Prosím Zažiť Reálne pre seba, inak sa môžete stať Oklamaní. Ono sa stane Nadprirodzenou Cestou. Nebudeme mať nad tým žiadnu kontrolu. Ono sa stane v Ježišovom Čase. Nesmieme sa nechať nikým Oklamať. Preto sa musíme Pýtať Ježiša, aby nám Ukázal a nechal nás Zažiť “Vytrhnutie” pre seba Reálne, potom budeme Poznať a Nestaneme sa Oklamaní nikým v týchto posledných Dňoch. “Vytrhnutie” je len pre Hodných a Ten Deň to oznámi.

Ježiš Miluje a Stará sa o každého z nás. On Nikoho Neuprednostňuje ani Neukracuje. Ak Ho Usilovne Hľadáme, tak Ho Nájdeme. Nie je to o mŕtvych náboženských praktikách, ale že máme náš vlastný Vzťah S Ním. Musíme na ňom Pracovať, aby sme boli schopní Poznať Ježiša Reálne a Zažívať Ho Reálne, nikto iný to nemôže Urobiť za nás. Ak sme leniví a Neochotní, potom za to môžeme viniť len samých seba. Ježiš Odmeňuje tých, ktorí Ho Usilovne Hľadajú. On je vždy Verný k Jeho Prisľúbeniam, ale musíme si Pýtať, aby sme Prijímali a Hľadať, aby sme Našli. Máme Zodpovednosť a Záleží to na nás a na nikom inom.

Ježiš Žehnaj každého a drž nás v bezpečí v tomto čase.

(Kristína Boshoffová.)

“Lebo povstanú falošní kristovia a falošní proroci a budú ukazovať veľké znamenia a divy, aby Oklamali, keby to bolo Možné, aj Vyvolených.” Matúš 24:24

“Kto má Moje Prikázania a Dodržiava ich, je ten, kto Ma Miluje. A ten, kto Ma Miluje, bude Milovaný Mojím Otcom, i Ja ho Budem Milovať a ZJAVÍM SA mu.” Ján 14:21

“Volajte ku Mne a Ja vám Odpoviem, a Ukážem vám Veľké a Mocné Veci, ktoré Nepoznáte.” Jeremiáš 33:3

youtube.com/watch?v=WmDQ014bmfU
Public domain
Metod
Presne, mať vzťah Otec-deti.....
apredsasatoci
Mať osobný vzťah s Bohom je jedna zo základných podmienok, ktorá robí z kresťana skutočného kresťana.
V opačnom prípade ide o falošného kresťana!