Metod
Presne, mať vzťah Otec-deti.....
apredsasatoci
Mať osobný vzťah s Bohom je jedna zo základných podmienok, ktorá robí z kresťana skutočného kresťana.
V opačnom prípade ide o falošného kresťana!