Exaltatio Sanctae Crucis. Podwyższenie Krzyża Świętego.

Stat Crux,

dum volvitur orbis.


+

Dzisiaj przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
Modlimy się słowami liturgii – z mocą:

Ecce crucem Dómini; fúgite, partes advérsæ.
„Oto krzyż Pana! Uchodźcie, Jego przeciwnicy!”.

Nic więcej nie dodam nad to: cierpliwie i po raz kolejny proponuję dokładną i wnikliwą lekturę trzech artykułów dotyczących Krzyża. Traktuje się tutaj nie o sprawach marginalnych. Traktuje się tutaj o sprawach fundamentalnych katolickiej wiary: o Ofierze Krzyża, o Mszy Świętej, o centralnym miejscu Krzyża w świętej liturgii, o teocentrycznym ukierunkowaniu życia chrześcijańskiego. Tematy w wielu środowiskach kościelnych zaniedbywane i przemilczane z zadziwiającą zawziętością. Kto czyta, niech rozumie.

Na granicy przyzwoitości stawiamy zatem jasno pytanie wysokiej aktualności: podwyższenie Krzyża świętego czy detronizacja Krzyża świętego? Sapienti sat.

* Niestosowności w liturgii (4): zagubiony kierunek.

* Niestosowności w liturgii (8): Wyrzucony Krzyż.

* Katolicki układ: Krzyż przed oczami celebransa.

.

Film z ostatniej Mszy Świętej o. Pio: LINK.
.

Msza Święta to uobecnienie zbawczej Ofiary Krzyżowej. Biednemu ojcu Pio, podczas jego ostatniej Mszy Świętej, kazano odwrócić się do ludzi. Nie miano wtedy jednak jeszcze na tyle zuchwałości, aby usunąć Krzyż sprzed oczu celebransa. Tak, ojciec Pio podczas swojej ostatniej Mszy Świętej, tak jak przez całe swoje życie, miał Krzyż przed oczami (zob. zwłaszcza od 5’30’’).

Populi autem videntes et non intellegentes
nec ponentes in praecordiis talia…

„A ludzie patrzyli i nie pojmowali,
ani sobie tego nie wzięli do serca” (Mdr 4, 14).

Crucem tuam adorámus, Dómine,
et sanctam resurrectiónem tuam laudámus et glorificámus:
ecce enim propter lignum venit gáudium in univérso mundo.

„Wielbimy krzyż Twój, Panie Jezu,
wysławiamy Twoje święte zmartwychwstanie,
bo przez drzewo krzyża przyszła radość dla całego świata”.

* * *

Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.

* * *

Jeżeli nie klękniemy przed Panem Bogiem,
Rok Wiary będzie mnożeniem słów i oklasków.


* * *

źródło:
sacerdoshyacinthus.wordpress.com/…/exaltatio-sanct…