Clicks420
PiotrM
Uwaga, rząd złamał konkordat. Można skopiować: W 1993. 28. Lipca został podpisany Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą o nietykalności kultu cmentarza. Jak również: . Wszystko co …More
Uwaga, rząd złamał konkordat.

Można skopiować: W 1993. 28. Lipca został podpisany Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą o nietykalności kultu cmentarza. Jak również: . Wszystko co jest, jak nazywa to polskie prawo „kultem publicznym”, jest domeną Kościoła. W tym duchu dotychczas rozumiano art. 8 ust. 1 Konkordatu, który mówi: Rzeczpospolita Polska zapewnia Kościołowi Katolickiemu wolność sprawowania kultu. Jego rozwinięcie widziano w art. 15 w zw. z art. 2 ustawy o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 1989 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1347). Artykuł 196. Kodeksu Karnego wyraźnie mówi: „kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej, lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch” Wolność sumienia i religii jest prawem konstytucyjnym (art. 53 ust. 1 Konstytucji RP). Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru i uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi publicznie lub prywatnie, swojej religii Przeciwko każdemu bez wyjątku, bezpośredniemu i bezprawnemu zamachowi na jakiekolwiek dobro prawne przysługuje obrona konieczna, opisana w art. 25 § 1 Kodeksu karnego (analogicznie w art. 15 Kodeksu wykroczeń): Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem.

youtube.com/watch?v=WOdCR0skTto