Clicks47
tommy1
Etyka czynnikiem sukcesu w biznesie - wystąpienie Romana Kluski podczas spotkania w AKSiM