Boží slovo na den 9.8. A.D. 2022

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich …
Učeník Pánov
Sv.Edita 😇❤️
Už jej matka ju formovala k prijatiu svätosti. Ona ešte nepoznala Krista, ale pochopila Jeho prikázanie: “Miluj Boha nado všetko a svojho blížneho ako seba samého”.
Stylita
Stylita
Z denní liturgie
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
Sv. Terezie - Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení z knihy proroka Ozeáše.
Toto praví Hospodin: „Přemluvím svůj lid, nevěrnou nevěstu, zavedu ji na poušť, a budu mluvit k jejímu srdci. Bude poslušná jak ve dnech své mladosti, jako když vycházela z egyptské země. Zasnoubím se s tebou navěky, zasnoubím se s tebou …More
Z denní liturgie
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
Sv. Terezie - Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Ozeáše.
Toto praví Hospodin: „Přemluvím svůj lid, nevěrnou nevěstu, zavedu ji na poušť, a budu mluvit k jejímu srdci. Bude poslušná jak ve dnech své mladosti, jako když vycházela z egyptské země. Zasnoubím se s tebou navěky, zasnoubím se s tebou spravedlností a právem, milosrdenstvím a slitováním. Zasnoubím se s tebou věrností, a tak poznáš Hospodina.“
Oz 2,16b.17b.21-22

Žalm:
Slyš, dcero, pohleď a naslouchej!

Slyš, dcero, pohleď a naslouchej,
zapomeň na svůj národ, na svůj otcovský dům!
Sám král touží po tvé kráse:
vždyť je tvým pánem, před ním se skloň!

V plné kráse vstupuje královská dcera,
její šat je protkán zlatem.
V barevném rouchu ji vedou ke králi,
za ní ti přivádějí panny, její družky.

Provázeny radostným jásotem
vstupují v královský palác.
Místa tvých otců zaujmou tvoji synové,
ustanovíš je za knížata po celé zemi.
Žl 45 (44), 11-12.14-15.16-17 Odp.: 11a

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Přistup, nevěsto Kristova, a přijmi korunu, kterou ti od věků připravil Pán. Aleluja.

Evangelium:
Mt 25,1-13