TerezaK
3413

Srdce Ježíšovo, Božské srdce, Srdce Páně

Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Srdce Ježíšovo - termín náboženské úcty, charakaterizujíc…
TerezaK
1.) This is a reminder that "20 min of Crusade of Prayers on Feast of the Sacred Heart of Jesus (multiple European languages)":
Date Time: Jun 24, 2022 10:00 PM Vienna Svátek nejsvětějšího Srdce Ježišova 24.6. 2022 22:30 - Kniha Pravdy
2.)More
1.) This is a reminder that "20 min of Crusade of Prayers on Feast of the Sacred Heart of Jesus (multiple European languages)":
Date Time: Jun 24, 2022 10:00 PM Vienna Svátek nejsvětějšího Srdce Ježišova 24.6. 2022 22:30 - Kniha Pravdy

2.)
TerezaK
Zdroj: (7) Maria Madre mia | Facebook
Maria, má matka
Včera v 8:59 -
Svědectví Giselly
V sobotu 18. června jsem se spolu se svou modlitební skupinou vydal do jedné velmi významné svatyně, kde se uchovává eucharistický zázrak. Velmi pozorně jsem naslouchal knězi, který důrazně mluvil o eucharistii: mluvil o úctě, o činnosti, o kontemplaci, o lásce. Radovala jsem se, když jsem slyšela tato …More
Zdroj: (7) Maria Madre mia | Facebook
Maria, má matka
Včera v 8:59 -
Svědectví Giselly
V sobotu 18. června jsem se spolu se svou modlitební skupinou vydal do jedné velmi významné svatyně, kde se uchovává eucharistický zázrak. Velmi pozorně jsem naslouchal knězi, který důrazně mluvil o eucharistii: mluvil o úctě, o činnosti, o kontemplaci, o lásce. Radovala jsem se, když jsem slyšela tato nádherná slova.
Po těchto slovech, ve chvíli, kdy se darovala eucharistie, jsem viděl, že všichni věřící přistupují ke knězi, aby přijali Tělo Kristovo na ruce.
Když jsem prosil za odpuštění pro kněze a věřící, kteří se dopustili tohoto svatokrádežného gesta, slyšel jsem dvakrát Ježíšův hlas, který křičel: Pokrytci! Pokrytci! Ten výkřik bolesti byl tak hlasitý, že i když už uplynulo několik dní, stále ho v sobě slyším.
Nebudu vám tajit, bratři, že jsem se intenzivně modlil k Ježíši, aby ten výkřik slyšeli všichni přítomní, nejen já; možná, že kdyby věřící slyšeli ten výkřik, pochopili by, jakou bolest způsobují Ježíši tím, že berou jeho tělo na ruce, a pochopila by to i církev.
Kromě toho byl na oltáři krucifix, nevím, jestli byl ze zlata. I v tomto případě měl Ježíš příležitost si stěžovat. Řekl: "Podívejte, já tam nejsem! Můj kříž byl ze dřeva a mé hřeby ze železa." Pak se rozplakal.
Rozhodl jsem se napsat toto svědectví, aby toto poselství silně a pronikavě proniklo do vašich srdcí.
Prosím, odčiňme růžencem bolest způsobenou Ježíši a Marii.
Srdečné objetí všem. Vaše sestra v Kristu,
Gisella.

Home - La Madonna di Trevignano Romano (lareginadelrosario.org)