Po prostu obowiązek

3 listopada 2022 · Obowiązkiem katolickiego kapłana jest sprawować kult katolicki. Obowiązkiem katolickiego kapłana jest krzewić doktrynę katolicką. …
Konfederaci Korony Polskiej
Deo gratias !