06:26
Meditácie Ľubomíra Stančeka - 3. pôstna sobota - Predsudky, život v neslobode. www.evanjelizacia.eu 17. 3. 2012 | Lk 18, 9-14 Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal …More
Meditácie Ľubomíra Stančeka - 3. pôstna sobota - Predsudky, život v neslobode.

www.evanjelizacia.eu 17. 3. 2012 | Lk 18, 9-14 Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal Ježiš toto podobenstvo: „Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: ‚Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.' Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: ‚Bože, buď milostivý mne hriešnemu.'
Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený."