Clicks689
csk.news

Vatikánsky tlačový hovorca sa stráca vo „vysvetlení“, prečo František upustil od, alebo sa vzdal pápežských titulov

Pápežské tituly boli „bez potlačenia“ v Pápežskej ročenke 2020, Matteo Bruni, riaditeľ tlačovej kancelárie Vatikánu, protestoval v prednej časti stránky CatholicNews.com.

Brunimu „sa zdá“, že ich degradácia do obyčajných poznámok pod čiarou biografie JORGE MARIE BERGOGLIO naznačuje „spojenie s históriou pápežstva“ - zatiaľ čo čitateľ so zdravým rozumom to chápe opačne.

Bruniho hovorí o tituloch, že „sa chápu tak, že sú historicky zviazané s titulom rímskeho biskupa, pretože v okamihu, keď je konkláve menovaný za vodcu rímskej cirkvi, ten, ktorý bol zvolený, získa tituly spojené s touto nomináciou.“ Účelom slovosledu tejto vety je odvrátiť pozornosť poslucháča.

#newsDsfjocaumg