Clicks74
Anieobecny
13

Dr.Andrew Kaufman: Związek Coronavirusa smug chemicznych i 5G?

Elektromagnetyczne promieniowanie 5G może wywołać objawy u osób które później są najwyraźniej błędnie diagnozowane jako Covid 19. Konkretnie, promieniowanie 5G może wywołać obecność czegoś o nazwie egzosomy [mikropęcherzyki błonowe]. Ich obecność najwyraźniej sprawia, że lekarze diagnozują pacjentów na straszny Coronavirus. W tym procesie, opryski chemtrails mogą działać jako medium transmisyjne dla promieniowania 5G.

Egzosomy i 5G

Nawet bez tych chemicznych oprysków, promieniowanie 5G może wywołać zwiększoną liczbę egzosomów. Są to maleńkie woreczki płynu wydzielane przez komórki w czasie choroby lub stresu. Egzosomy alarmują resztę organizmu o obecności choroby. Ten stan choroby może wywołać narażenie na promieniowanie 5G. konkretnie, stan choroby może być wywołany przez manipulację elekromagnetyczną autonomicznego układu nerwowego, jak i innych układów organizmu człowieka. Pola promieniowania elektromagnetycznego mogą to robić.

Autonomiczny układ nerwowy składa się ze wszystkich twoich nerwów w organizmie z wyjątkiem mózgu i rdzenia kręgowego. Ponieważ ma on charakter bioelektryczny, jest szczególnie podatny na energię elektromagnetyczną. Wraz z centralnym układem nerwowym sprawia, że twój organizm przypomina dużą antenę. Naukowcy tacy jak dr Michael A. Persinger (1945-2018) już dawno zorientowali się, że pola elektromagnetyczne mają ogromny wpływ na autonomiczny układ nerwowy / AUN.

W książce z 1980 Matryks pogody i zachowanie człowieka / The Weather Matrix and Human Behavior, dr Persinger pisze, że pola energii elektromagnetycznej mogą doprowadzić do tego, że AUN zmienia funkcjonowanie mięśni oka, gruczołów, serca, płuc, wątroby, trzustki, śledziony, żołądka, jelita cienkiego i grubego, nerek, pęcherza moczowego, genitaliów i naczyń krwionośnych. Zmiana funkcjonowania tych ważnych narządów może wywołać nierównowagę organizmu (chorobę), a zatem zwiększoną obecność egzosomów.

Dr Nick Begich w książce Kontrolowanie ludzkiego umysłu / Controlling the Human Mind tak opisuje ten proces:

Wszystkie procesy, które budują i rozkładają komórki i substancje chemiczne organizmu są kontrolowane przez oscylacje / drgania elektromagnetyczne. Procesy metaboliczne to takie na które można wpływać stosując zewnętrzne źródła energii o niskiej mocy, gdy mają takie same kody częstotliwości. Kiedy prawa fizyki zastosuje się do materiałów z których składa się ludzki organizm, zaczyna się pojawiać zupełnie inny zestaw możliwości. Manipulowanie kodami częstotliwości żywych istot może zmienić je w bardziej potężny sposób niż chemikalia, bo systemy dostarczania są precyzyjne i wpływają tylko na wyznaczone materiały, elementy, cząsteczki, komórki , narządy itd.

Błędne diagnozy

dr Andrew Kaufman

Tak więc promieniowanie 5G może wywołać chorobę, co skutkuje zwiększoną liczbą egzosomów. Zdaniem dr Andrew Kaufmana, z powodu obecności egzosomów, pozytywne wyniki badań przypisywano Coronavirus.

Dr. Kaufman studiował biologię na Massachusetts Institute of Technology na początku lat 1990, i uzyskał stopień lekarza na University of South Carolina w 2004. W seriach wywiadów / interviews, dr Kaufman mówi / is reporting o dowodach naukowych pokazujących, że obecność egzosomów rutynowo błędnie diagnozuje się jako Covid 19. Mówi, że to ma związek z niewiarygodnością dominującej metody testowania.

Błędne przypisywanie Coronavirusa jest zgodne z danymi CDC /CDC data pokazującymi, że nie odnotowano wzrostu całkowitej liczby zgonów przypisywanych wszystkim przyczynom w całym kraju. Liczba całkowita zgonów w Ameryce ze wszystkich przyczyn do tej pory w tym roku jest ok. taka sama jak w ubiegłym. W rzeczywistości w tym roku jest nieco mniejsza liczba całkowita zgonów w porównaniu z tym samym okresem w 2019. Obecny wskaźnik zgonów ogółem jest 2% mniejszy niż średni w ostatnich 3 latach. Gdyby faktycznie istniał jakiś straszny, niszczący wirus, to nastąpiłby wzrost całkowitej liczby zgonów, i tkanina na twarzy by go nie powstrzymała.

Wiele zgonów, które wcześniej przypisano by innym przyczynom, teraz przypisuje się Coronavirusowi. Te zmiany w metodach raportowania ustanowiono dopiero niedawno kiedy rozwijała się tzw. pandemia. To ma sens, prawda? Ilość dowodów zmusiła dr Kaufmana do opinii: „Ta pandemia jest absolutnie wymyślona, operacja PR. I naprawdę nie ma żadnego wirusa, żadnej choroby, ale są znaczące zmiany w polityce rządu praktycznie we wszystkich sferach polityki społecznej”.

Chemtrails / smugi chemiczne

Rola smug w tym wszystkim jest dość prosta. One działają tu jako przenośniki i zwiększają toksyczność organizmu. Opryski chemiczne w atmosferze umożliwiają dużo większą skuteczność przenoszenia energii elektromagnetycznej wytwarzanej przez nadajniki 5G. Opryski przenikają też przez nasz organizm. Opryski które akumulują się w naszych ciałach umożliwiają bardziej skuteczny wybór i zastosowanie pól elekromagnetycznych, takich jak te wytwarzane przez nadajniki 5G. I wszystko to kiedy nasze narażanie na te pochodzące z powietrza toksyny powoduje to, że nasze organizmy są w ciągłym stanie toksyczności i choroby.

Więcej o historii i obecnym stanie operacji oprysków chemicznych w książce Zdemaskowane smugi chemiczne: Nowy Manhattan Projekt /Chemtrails Exposed: A New Manhattan Project dostępnej ekskluzywnie w Amazon.

https://www.activistpost.com/2020/06/the-coronavirus-chemtrails-and-5g-connection.html
Szwajcaria wstrzymuje wdrażanie 5G w związku z potencjalną szkodliwością

nczas.com/…/szwajcaria-wstr…
Szwajcaria wstrzymuje wdrażanie technologii 5G. Istnieje bowiem obawa, że promieniowanie masztów może mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi.

==================

Szwajcaria była do tej pory jednym ze światowych liderów w dziedzinie wdrażania technologii mobilnej 5G. Teraz jednak na …More
Szwajcaria wstrzymuje wdrażanie 5G w związku z potencjalną szkodliwością

nczas.com/…/szwajcaria-wstr…
Szwajcaria wstrzymuje wdrażanie technologii 5G. Istnieje bowiem obawa, że promieniowanie masztów może mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi.

==================

Szwajcaria była do tej pory jednym ze światowych liderów w dziedzinie wdrażania technologii mobilnej 5G. Teraz jednak na czas nieokreślony wstrzymała korzystanie z nowej sieci, ze względu na możliwe skutki zdrowotne.

Szwajcarzy podjęli tę decyzję w momencie, gdy inne kraje europejskie pędzą w stronę modernizacji swoich sieci do standardów 5G. Co więcej, Waszyngton podkreśla, że chiński Huawei – kluczowy w planach postępu technologicznego większości europejskich krajów – może stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Szwajcaria zaszła stosunkowo daleko na drodze ku 5G. Tylko w ubiegłym roku w kraju powstało bowiem przeszło 2 tys. anten, by zmodernizować sieć. Dostawcy usług telekomunikacyjnych obiecali już swoim klientom rychłe udostępnienie 5G.

Szwajcarska agencja ochrony środowiska, Bafu, pod koniec stycznia wysłała jednak list do władz poszczególnych kantonów. W rezultacie sprawił on, że odłożono w czasie wdrożenie 5G.

Agencja odpowiada za zapewnienie lokalnym władzom kryteriów bezpieczeństwa, na podstawie których można oceniać emisje promieniowania przez operatorów telekomunikacyjnych. Władze kantonów monitorują infrastrukturę telekomunikacyjną pod kątem zgodności i licencjonowania, jednak to władza centralna jest odpowiedzialna za ustanowienie ram.

Instytucja ta stwierdziła, że bez dalszych badań nad wpływem promieniowania 5G nie może na razie dostarczyć uniwersalnych kryteriów. Jak podkreślono, na świecie nie ma żadnego standardu, który mógłby zostać wykorzystany do porównania rekomendacji. „Dlatego Bafu dokładnie przeanalizuje narażenie za pomocą anten adaptacyjnych [5G], jeśli to możliwe w rzeczywistych warunkach operacyjnych. Ta praca zajmie trochę czasu” – oświadczyła agencja.

Bez konkretnych kryteriów, lokalne władze mają niewiele możliwości poza licencjonowaniem infrastruktury 5G zgodnie z istniejącymi wytycznymi dot. narażenia na promieniowanie, które niemal całkowicie wykluczają stosowanie 5G – z wyjątkiem niewielkiej liczby przypadków. Kilka kantonów już dobrowolnie odroczyło wdrożenie 5G z powodu niepewnych konsekwencji dla zdrowia.
Szwajcarskie prawo jest bowiem nieco bardziej restrykcyjne niż w innych miejscach w Europie. Zwłaszcza jeśli chodzi o środki ostrożności. Nowa technologia 5G wiąże się z narażeniem ludzi na bardziej skoncentrowane wiązki promieniowania niejonizującego, ale przez krótsze okresy. Szwajcarska Bafu musi zatem ustalić, jakie standardy prawne zastosować do jej wdrażania.
Społeczeństwo przeciwne 5G

Niedawno przeciwko 5G protestowano w Bernie, Zurychu i Genewie. Ponadto szwajcarskie Stowarzyszenie Medyczne zaleciło ostrożność w przypadku tej technologii. Jak argumentowano, należy zastosować najostrzejsze zasady prawne, ze względu na pozostawione na razie bez odpowiedzi pytania dotyczące potencjalnego wpływu 5G na układ nerwowy czy nawet wywołanie raka.

W Szwajcarii trwają także przygotowania do ogólnokrajowych referendów. Powstało pięć projektów w tej sprawie. Dwa zostały już sformalizowane i trwa zbiórka 100 tys. podpisów. W przypadku przegłosowania w krajowym referendum, projekt zobowiąże władze Szwajcarii do zmiany konstytucji.

Jeden z projektów zakłada obciążenie firm telekomunikacyjnych odpowiedzialnością prawną za roszczenia dotyczące uszkodzenia ciała spowodowane promieniowaniem. Drugi zaś postuluje ścisłe i rygorystyczne ograniczenia emisji promieniowania z masztów. Ponadto daje lokalnej społeczności możliwość weta wobec nowych konstrukcji w jej regionie.

Swisscom, największy w Szwajcarii operator telefonii komórkowej, twierdzi, że wszelkie obawy są na wyrost. Jak podkreśla, nie ma dowodów na niekorzystne skutki zdrowotne. Zdaniem operatora, 5G działa na podobnych częstotliwościach, co ogólnie dostępna już sieć 4G, która była przedmiotem „kilku tysięcy badań”.

Firma twierdzi, że szwajcarskie limity regulacyjne są „10 razy surowsze niż te zalecane przez WHO”. Jednocześnie rozumie „często wyrażane obawy dotyczące nowych technologii”.
RODZAJE BRONI MASOWEGO RAŻENIA:

A - ATOMOWA
B - BIOLOGICZNA
C - CHEMICZNA
D - UPA MOSADU
E - ELEKTROMAGNETYCZNA - 5G itp.
wacula25wp.pl
Anieobecny Piszesz -[ Podaj mi przykład rządu wolnego od nacisków lobbystów.]--A na całej ziemi Nie ma rządu wolnego od lobbystów Rządy często określają i regulują zorganizowanej grupy lobbingu Wielu lobbystów wykrzykuje-wolność energetyczna czas skończyć z techniką węglową. A spalanie paliw kopalnych było motorem cywilizacyjnym przecież . Jednak cywilizacja nie stoi w miejscu tylko się zmien…More
Anieobecny Piszesz -[ Podaj mi przykład rządu wolnego od nacisków lobbystów.]--A na całej ziemi Nie ma rządu wolnego od lobbystów Rządy często określają i regulują zorganizowanej grupy lobbingu Wielu lobbystów wykrzykuje-wolność energetyczna czas skończyć z techniką węglową. A spalanie paliw kopalnych było motorem cywilizacyjnym przecież . Jednak cywilizacja nie stoi w miejscu tylko się zmienia jak rządy i lobbyści
Anieobecny
Noł koment bejbe...
Odpocznij już...
Bez odbioru...
wacula25wp.pl
Anieobecny Piszesz -[ Dlaczego zatem są kraje, które wstrzymały wprowadzanie tej technologii...?itd ]--No a to akurat zależy od ludzi Jakie wybrały sobie rząd a rząd wybiera technologie dla swego kraju jednym słowem jakie rozum rządzących takie ich technologie . Wedle nich traktuje się 5G jako coś zupełnie nowego, jako dziwaczną i nieznaną technologię i mają do tego prawo aby zaczekać i się …More
Anieobecny Piszesz -[ Dlaczego zatem są kraje, które wstrzymały wprowadzanie tej technologii...?itd ]--No a to akurat zależy od ludzi Jakie wybrały sobie rząd a rząd wybiera technologie dla swego kraju jednym słowem jakie rozum rządzących takie ich technologie . Wedle nich traktuje się 5G jako coś zupełnie nowego, jako dziwaczną i nieznaną technologię i mają do tego prawo aby zaczekać i się zastanowić.......
Anieobecny
Podaj mi przykład rządu wolnego od nacisków lobbystów...
Nie wspominając już o masonerii...
Proszę, podaj przykład rządu mieszkańców kraju, nie organizacji...
+
5G TECHNOLOGIA WOJSKOWA

BROŃ: E - ELEKTROMAGNETYCZNA BROŃ NAJNOWSZEJ GENERACJI, MOGĄCA WPŁYWAĆ KOMPLEKSOWO, LUB WYBIÓRCZO NA ZDROWIE POJEDYNCZYCH LUDZI, LUB CAŁYCH ZBIOROWOŚCI. OBECNIE MONTOWANA JAKO TYSIĄCE NADAJNIKÓW ,,KOMUNIKACYJNYCH,, NIEBEZPIECZNYCH CZĘSTOTLIWOŚCI, W CAŁYM KRAJU, CELEM TOTALNEJ KONTROLI ORAZ DESTRUKCJI.

PO POKRYCI…
More
+
5G TECHNOLOGIA WOJSKOWA

BROŃ: E - ELEKTROMAGNETYCZNA BROŃ NAJNOWSZEJ GENERACJI, MOGĄCA WPŁYWAĆ KOMPLEKSOWO, LUB WYBIÓRCZO NA ZDROWIE POJEDYNCZYCH LUDZI, LUB CAŁYCH ZBIOROWOŚCI. OBECNIE MONTOWANA JAKO TYSIĄCE NADAJNIKÓW ,,KOMUNIKACYJNYCH,, NIEBEZPIECZNYCH CZĘSTOTLIWOŚCI, W CAŁYM KRAJU, CELEM TOTALNEJ KONTROLI ORAZ DESTRUKCJI.

PO POKRYCIU ZASIĘGIEM CAŁEGO KRAJU BRONIĄ NIEBEZPIECZNYCH CZĘSTOTLIWOŚCI 5G, NIE BĘDZIE, PRAKTYCZNIE, PRZED NIĄ UCIECZKI.
Anieobecny
Tym bardziej szukać nam ratunku w modlitwie i sakramentach...
wacula25wp.pl
Na to pytanie, zadawane na forach internetowych przez osoby bojące się technologii 5G, postanowili odpowiedzieć eksperci z portalu speedtest.pl. Zanim jednak wpadniecie w panikę: jeszcze raz przypominamy, co mówią naukowcy , nie ma żadnego dowodu na szkodliwość technologii 5G. Jak to możliwe? Sieci komórkowe emitują fale radiowe, czyli fale elektromagnetyczne o określonej częstotliwości. Na tych …More
Na to pytanie, zadawane na forach internetowych przez osoby bojące się technologii 5G, postanowili odpowiedzieć eksperci z portalu speedtest.pl. Zanim jednak wpadniecie w panikę: jeszcze raz przypominamy, co mówią naukowcy , nie ma żadnego dowodu na szkodliwość technologii 5G. Jak to możliwe? Sieci komórkowe emitują fale radiowe, czyli fale elektromagnetyczne o określonej częstotliwości. Na tych samych częstotliwościach odbierają fale także odbiorniki telewizyjne. Wśród innego arsenału gadżetów, które mają nas rzekomo chronić przed 5G, można znaleźć różnego rodzaju „antyradiatory”, „odpromienniki” czy folie. Większość tych rzeczy nie tylko nie chroni przed 5G (bo nie ma dowodu szkodliwości tej technologii czy w ogóle emitowania przez nią promieniowania) ale w ogóle nie ma działania, które wmawia się konsumentowi.Parodie głoszą pseudo-lekarze wystarczy zapytać technika rtv i po problemie
Anieobecny
Hmmm...
Dlaczego zatem są kraje, które wstrzymały wprowadzanie tej technologii...?
Daj sobie trzy dni i krytycznie podejdź do tego tematu...
W sposób naukowy...
Do usłyszenia za trzy dni, pozdrawiam
Anieobecny.
Przemek Gorski4 dni temu

Udostepniajcie proszę!!

Do przemyślenia:
Covid-19 Plandemia Faza 2.

Pierwsza fala to
oszustwo / zwykła grypa.

“Oni” wiedzą, że niewielka część populacji przejrzy ich oraz zminimalizuje zagrożenie pandemią.

Niektórzy będą też głośno protestować przeciwko blokadzie i dystansowi społecznemu.

Druga fala będzie prawdziwa, z dużą ilością śmierci.

Dzięki niedawno zains…
More
Przemek Gorski4 dni temu

Udostepniajcie proszę!!

Do przemyślenia:
Covid-19 Plandemia Faza 2.

Pierwsza fala to
oszustwo / zwykła grypa.

“Oni” wiedzą, że niewielka część populacji przejrzy ich oraz zminimalizuje zagrożenie pandemią.

Niektórzy będą też głośno protestować przeciwko blokadzie i dystansowi społecznemu.

Druga fala będzie prawdziwa, z dużą ilością śmierci.

Dzięki niedawno zainstalowanej sieci
5G, która tworzy “beam-forming” na głowach ludzi/klatkach piersiowych, zapobiega wychwytowi tlenu (pamiętaj , 5G to 60GHz, która jest częstotliwością przechwytywania hemoglobiny tlenowej), co spowoduje niewydolność oddechową zidentyfikowaną jako objawy Covid-19.

Ludzie w każdym wieku będą umierać, nawet młodzi, ponieważ 5G zostało zainstalowane również w szkołach.

KONSEKWENCJE:

1) CAŁKOWICIE zdyskredytować naukowców, patriotów, dziennikarzy obywatelskich, prawdy, lub kogokolwiek innego, kto zakwestionował rządową narrację i powagę “pandemii”

2) zdyskredytować protestujących jako nieodpowiedzialnych, niszcząc możliwość jakichkolwiek przyszłych protestów

3) Zniszczyć założenie, że tylko starzy są bezbronni i….

4) spowodować masową i surową blokadę, gorszą niż wcześniej, w połączeniu z wewnętrznymi punktami kontrolnymi. Bez praktycznie żadnego oporu.
Anieobecny
Nie lękajmy się, mamy broń...
,,Dajcie mi armię ludzi z Różańcem,
a wygram każdą wojnę..."