Clicks834
Stylita
12

Svatá Dobroslava (Eurosia či Orosia)

Svatá Dobroslava, ve španělském prostředí svatá Eurosia či Orosia, (cca 864 – 880, Jaca) je patronkou španělského města Jaca. Jejím otcem byl pravděpodobně český kníže Mojslav zmiňovaný fuldskými letopisy k roku 872.
Brzy osiřela a byla vychovávána knížetem Bořivojem I. a svatou Ludmilou nejspíše na Levém Hradci.
V roce 880 požádal papež Jan VIII. svatého Metoděje během jeho třetí návštěvy v Římě, aby nalezl vhodnou nevěstu pro syna navarrského krále Fortuny I.
Metoděj doporučil Dobroslavu. Svatba se uskutečnila v zastoupení. Po svatbě se svatební průvod vydal do Navarry. Průvod byl však v blízkosti španělského města Yebra de Basa přepaden Maury. Jejich velitel Aben Lupo požádal Dobroslavu, aby se stala jeho ženou, Dobroslava však odmítla. Byla pak mučena, byly jí uťaty končetiny a useknuta hlava. Poté se strhla bouře.
Dobroslaviny ostatky byly vyzvednuty v roce 882, tělo je uloženo v katedrále v městě Jaca, lebka v městě Yebra. Byla prohlášena za svatou, a stala se patronkou vinařů a ochránkyní před nepřízní počasí. Svatořečení bylo uznáno v roce 1902 papežem Lvem XIII. Za svatou je uznávána jak katolickou, tak pravoslavnou církví. Její svátek se slaví 25. června. (Wikipedie)

+++

z prav. zdroje:
Svatá mučednice Orosie – Dobroslava – Eurosia († 880)
památka 12. / 25. června
Tropar hlas 4.
Moravská i aragonská princezno, Orosie, mučednice a čistá panno! Svatou Ludmilou ve zbožnosti vychovaná, Pánu Kristu nevýslovně oddaná! Krutým Maurům jsi svědčila o Kristu neoblomně a přešla tím od bolesti k radosti věčné. Spolu s kněžnou Ludmilou, mučednice Orosie, proste Krista i za duše naše.
Kondak hlas 6.
Pán ti dal panovat nad rosou a deštěm, dej i srdcím našim vláhu blahodati rosy nebeské! Orosie, zažeň od nás bouře duchů zlých a ochraňuj nás v Kristově pokoji. Naše duše občerstvi krůpějemi živé vody, abychom děkovali Spasiteli duší našich.

+++

dokument o světici:
Utajené příběhy českých dějin - Orosia, neznámá česká světice
Samson1
Trump.A JEDNA VELMI DOBRÍ ZPRÁVA

Prezident plní slib, že ukončí kontroverzní program a přesměruje státní dotace od geoinženýrských operací a na další programy, jako jsou silnice, stárnoucí elektrické sítě infrastruktury, a samozřejmě, jeho navrhovaná zeď mezi Spojenými Státy a Mexikem.

"Dnešek je skvělý den pro naši zemi, kdy jsme se otočili zády k otravě naši oblohy chemtrails a hledíme …More
Trump.A JEDNA VELMI DOBRÍ ZPRÁVA

Prezident plní slib, že ukončí kontroverzní program a přesměruje státní dotace od geoinženýrských operací a na další programy, jako jsou silnice, stárnoucí elektrické sítě infrastruktury, a samozřejmě, jeho navrhovaná zeď mezi Spojenými Státy a Mexikem.

"Dnešek je skvělý den pro naši zemi, kdy jsme se otočili zády k otravě naši oblohy chemtrails a hledíme do nové budoucnosti – peníze půjdou na lepší silnice, zabezpečení elektrické sítě, a velká zeď, aby nás ochránil před Mexikem," řekl Prezident Trump . A poslouchej mě, nenecháme vědce a další elitní intelektuály, aby nám říkali, jak ovládat životní prostředí. Nejdřív Amerika, ne obloha.”

Pak strčil ukazováček do vzduchu, jako by to byla malá raketa.

Podle Bílého Domu insider, Viceprezident Pencí, kdo má zájem pokračovat v demontáži veřejné/soukromé chemtrails partnerství, který zahrnuje Gates Foundation, Monsanto, EPA, několik větví armády a muž, známý v Pentagonu jako "Plukovník", že ovládání programu skončí s jediným cílem jeho vypnutí.

www.gishgallop.com/donald-trump-to…
Samson1
Theodorá-Máriá
A to já si báťuško myslím, že bez Božího zásahu,
nic nemůžeme ani harpovat -pokud to není
v jednotě s Jeho vůlí.

Libor Halik
Theodorá-Máriá
Podle dávných zkušeností našich předků,
by mělo pršet do poloviny července.
"Medardova kápě, čtyřicet dní kape"
Takže nic nového. Nechci v žádném
případě snižovat vaše úsilí ,jen to
připomínám.

Libor Halik
Libor Halik
Je rozdíl mezi záplavami a pršením.
Libor Halik
Orosie svatá pros, aby u nás nebyly záplavy ani sucho 26.6.2020 5,30. Probudil mě v Brně velmi silný déšt, tak jsem hned poprosil. Chvíli poté průtrž přestala. Bez proseb o pomoc, by nás vládce dnešního světa satan s jeho spolupracovníky ovládajícími HARP ubil suchem či záplavami.
Libor Halik
Prosím, proste i vy u vás.
Theodorá-Máriá
V ruce drží kříž Pravoslavných 😇
Stylita
to je tím, že je to pravoslavná ikona
Stylita
Zde má katolický kříž.
One more comment from Stylita
Stylita
Úctu rozšířili španělé. V dokumentu zazní, že v 16 století vyslali poselstvo do Čech zkoumat původ svaté Dobroslavy a v Čechách o ní nikdo nevěděl.