03:13
Clicks820
Spomeňme ako nám tvrdili: Potrebujeme iba dva týždne.. Súvis t.me/JScovid1984/169 👈 t.me/JScovid1984/1705 t.me/JScovid1984/3161 t.me/JScovid1984/3503‼️More
Spomeňme ako nám tvrdili:
Potrebujeme iba dva týždne..
Súvis
t.me/JScovid1984/169 👈
t.me/JScovid1984/1705
t.me/JScovid1984/3161
t.me/JScovid1984/3503‼️
Public domain
Adriána Mikulová shares this
287
dyk
Nechceli sme, aby nám kráľoval Trojjediný Boh, tak teraz nám bude kráľovať satan. Čo je na tom čudné. A Boh volal a volal, ale sama Jeho Cirkev hovorila, že nemusime veriť Jeho zjaveniam a posolstvám. Jeho kňazi a biskupi to hlásali . A veriaci tomu uverili.
Mame tak veľké a krásne domy, byty, zamky, až sa nám nechce z nich vyjsť, keď je Svätá Obeta v Božom Chráme , v kostole. Lepšie sa cítime …More
Nechceli sme, aby nám kráľoval Trojjediný Boh, tak teraz nám bude kráľovať satan. Čo je na tom čudné. A Boh volal a volal, ale sama Jeho Cirkev hovorila, že nemusime veriť Jeho zjaveniam a posolstvám. Jeho kňazi a biskupi to hlásali . A veriaci tomu uverili.
Mame tak veľké a krásne domy, byty, zamky, až sa nám nechce z nich vyjsť, keď je Svätá Obeta v Božom Chráme , v kostole. Lepšie sa cítime doma ako pri Ňom. A tak sa nečudujme, že sa stane to, čo sa stalo Izraelu v Starom Zákone a to, že im Boh nechal všetko zobrať, zneuctiť ich manželky a dcéry, pozabíjať synov a zvyšok odviesť do zajatia. Pýcha národa bude zrazená. A nie bez príčiny. Boh volal, ale my sme neodpovedali.
ALENA GARGULAKOVA shares this
39