Clicks192

Ostrzeżenie Dla Całego Świata

jacek2pp
Dnia 18.02.1998 r., Tolkmicko Córko Moja. Pisz ostrzeżenie dla całego świata. Wzywam was do powrotu do Boga. Czyż nie widzicie, co się dzieje w świecie?! Człowiek grzechu ujawnił się w pełni, a zło …More
Dnia 18.02.1998 r., Tolkmicko
Córko Moja. Pisz ostrzeżenie dla całego świata. Wzywam was do powrotu do Boga.
Czyż nie widzicie, co się dzieje w świecie?! Człowiek grzechu ujawnił się w pełni,
a zło weszło do kościołów, aby w zamysłach zniszczyć go.
Tak, Moje dzieci, spójrzcie na zgliszcze tego świata - opustoszałe kościoły w tak pięknych i
bogatych krajach - Bóg im nie jest potrzebny. Ludzie otworzyli swoje serca na
piękno zmysłowości tego świata. To piękno, coście tak ukochali, może być
tylko waszą zgubą.
Dobro zwalczaliście, a zła pragnęliście, zbudowaliście domy bez
fundamentów wiary w Boga. Przyjdzie woda i zmyje je, wichura zmiecie z
powierzchni, przyjdzie ogień i wszystko spali, bo wielu z was myśli, że ten świat
stworzyłem dla waszej nieprawości.
O nie, kończy się czas czasów. Zapomnieliście, kto was stworzył i kto was
na tej świętej ziemi osadził. Wraca Pan na swe posiadłości i rozliczy każdego z
jego czynów. Nie uchroni się nikt, kto żył w nieprawości.
Obdarliście tę świętą ziemię ze wszystkich łask Bożych. Nie korzystaliście z
darów Bożych, ale służyliście złemu duchowi. Zapłaczesz, niewierny ludu, nad
swym losem, który sam sobie przygotowałeś. Młodzież, obecnych czasów jest
tak bardzo dobrowolnie zniewolona przez szatana.
Kwiat młodych ludzi, był przeznaczony dla miłości Boga, a stał się
trucizną zagubionego świata. Czyniliście zło, a teraz zobaczycie swoje dzieło.
Zbliża się dzień, kiedy zadrży ziemia pod waszymi stopami i oczyści świat ze
wszystkich brudnych grzechów. Drogie Moje dzieci, ci którzy są wierni i
pozostaną nimi, nie lękajcie się - Jam jest waszym pasterzem, żyliście na tym
łez padole dla Mnie i czekacie Mego przyjścia. Przyjdę jako Król Chwały, zbiorę
swoje owieczki i dam wam swoje Królestwo w posiadanie, aby wam już nigdy
niczego nie zbrakło - Ja, Jezus Chrystus, będę dla was wszystkim. Mówię do was,
wszystkie narody, abyście się opamiętały i zaczęły żyć po Bożemu. Ci którzy żyją
dla chwały Bożej i wypełniają 10 przykazań, niech się nie lękają. Ja, Bóg, wszystko
mogę i w chwili grozy, otoczę was, swoją Boską mocą. Wszyscy wierni łączcie
się w jedno, bo tylko w jedności jest wasza siła i moc zwalczania zła. Ja, Jezus
Chrystus, wezwałem was, Moje dzieci, na te ostatnie czasy, po imieniu.
Kochajcie Mój krzyż, nie patrzcie, jaki on jest, bo każdy symbolizuje Moją
mękę krzyżową. Przyjmijcie każdy krzyż waszego życia, bo on jest waszym
zwycięstwem i zbawieniem, a Moje Miłosierne Serce będzie waszym
schronieniem.
Wynagradzajcie To Serce, które jest przepełnione miłością do człowieka,
choć człowiek rani To, jakże już bolesne Serce.
Poprzez dopust Boży, z bólem serca, wypełni się kara, aby zatriumfowały
Dwa Najświętsze Serca Jezusa i Maryi. Zaufajcie Im, a będziecie ocaleni!
Wiele możecie uczynić dobra, aby w całym narodzie odrodziła się silna wiara w Boga.
Jak odrzucicie te słowa wezwania, będziecie zbierać owoce
swej nieprawości - to mówi do was, Jezus Chrystus.