ľubica
2527

Prečo je rímsky biskup František demolátor a ničiteľ- podľa vízie svätého Františka z Assisi spred 800 rokov

Vízia svätého Františka z Assisi spred 800 rokov krátko pred jeho smrťou o budúcnosti cirkvi a pápežstva v posledných časoch (prevzaté z www.deutschland.world/.../franciscus-prop...) :

B. P. FRANCISCI PRÆDICTIO. (BEATI PATRIS FRANCISCI PRAEDICTIO.)
PREDPOVEĎ BLAHOSLAVENÉHO OTCA FRANTIŠKA.

Svätý František z Assisi krátko pred svojou smrťou zhromaždil svoje Deti a varoval ich pred budúcimi útrapami hovoriac:

Magnum in Ecclesia schisma et tribulationem futuram. Paulo ante mortem convocatis fratribus, de tribulationibus futuris eos admonuit, dicens :"Viriliter agite, fratres, confortemini, et sustinete Dominum.

Magna tribulationis et afflictionis adesse festinant tempora,in quibus temporaliter et spiritualiterperplexitates et discrimina inundabunt,caritas multorum refrigescet,et superabundabit malorum iniquitas.

Dæmonum potestas plus solito solvetur,et aliarum puritas immaculata deformabitur,in tantum quod vero Summo Pontifici et Ecclesiæ Romanæ paucissimi ex Christianisvero corde et caritate perfecta obedient :Aliquis non canonice electus,in articulo tribulationis illius ad Papatum assumptus,multis mortem sui erroris sagacitate propinare molietur.

Tunc multiplicabuntur scandala,nostra dividetur Religio,plures ex aliis omnino frangentur,eo quod non contradicent, sed consentient errori.

Erunt opiniones et schismata tot et tanta in populo, et in religiosis, et in clerico, quod nisi abbreviarentur dies illi juxta verbum Evangelicum ( si fieri posset ) in errorem inducerentur etiam electi, nisi in tanto turbine ex immensa misericordia Dei regerentur.

Regula et vita nostra tunc a quibusdam acerrime impugnabitur. Supervenient tentationes immensæ. Qui tunc fuerint probati, accipient coronam vitæ. Væ autem illis, qui de sola spe religionis confisi tepescent, non resistent constanter tentationibus,
ad probationem electorum permissis. Qui vero spiritu ferventes ex caritate et zelo veritatis adhærebunt pietati, tanquam inobedientes et schismatici persecutiones et injurias sustinebunt. Nam persequentes eos a malignis spiritibus agitati,
magnum esse obsequium Dei dicent, tam pestilentes homines interficere et delere de terra.

Erit autem tunc refugium afflictis Dominus, et salvabit eos, quia speraverunt in eo. Et ut suo capiti conformentur,
et per mortem, vitam mercantes æternam,obedire Deo magis quam hominibus eligent ; et mortem, nolentes consentire falsitati et perfidiæ, nullatenus formidabunt.

Veritas tunc a quibusdam prædicatoribus operietur silentio,ab aliis conculcata negabitur.
Vitæ sanctitas a suis professoribus habebitur in derisum,quare dignum non pastorem, sed exterminatorem mittet illis Dominus Jesus Christus. »

Svätý František z Assisi krátko pred svojou smrťou zhromaždil svoje Deti a varoval ich pred budúcimi útrapami hovoriac:


Konajte odvážne, bratia, buďte pevní a dôverujte Pánovi.
Rýchlo sa blíži čas, keď nastanú veľké súženia a skúšky; rozhojnia sa nejasnosti a nezhody v duchovných i svetských záležitostiach;
milosrdná láska bude čoraz chladnejšia a zloba hriešnikov bude stále viac narastať.
Diabli budú mať neobvyklú moc,
nepoškvrnená čistota nášho i ostatných Rádov sa natoľko poškvrní, že bude len málo Kresťanov budú poslúchať pravého Sv. Otca a Rímsku Cirkev s úprimným srdcom a dokonalou láskou.

V čase tohto prenasledovania jeden, ktorý nebude zvolený kánonicky, dosiahne Pápežstvo, ktoré sa bude rafinovane snažiť dotiahnuť do bludov a k smrti.

Môže byť niekto protipápežom, hoci väčšina kardinálov hovorí, že je pápežom?

Škandály sa potom veľmi znásobia, náš Rád bude rozdelený, a mnohé ďalšie Rády budú úplne zničené, lebo budú súhlasiť s bludom namiesto toho, aby proti nemu bojovali.
Bude tak veľa rozličných názorov a rozkolov medzi ľuďmi, rehoľníkmi a kňazmi, že keby výnimočne tieto dni neboli skrátené, podľa slov Evanjelia, aj vyvolení by upadli do bludov, i keby neboli výnimočne vedení uprostred takého veľkého zmätku nesmiernou Božou milosťou.
Potom niektorí budú prudko napádať naše Pravidlá a spôsob života, a prídu na nás hrozné skúšky. Tí, ktorí si zachovajú vieru, dostanú korunu Života, ale beda tým, ktorí dôverujúc len v ich Rád sa stanú vlažnými, lebo nebudú schopní prejsť cez pokušenia dopustené na skúšanie vyvolených.

Tí, ktorí si zachovajú horlivosť a dodržiavanie čností s láskou a nadšením pre pravdu, budú trpieť zraneniami a prenasledovaním ako rebeli a rozkolníci.

Ich prenasledovatelia poháňaní zlými duchmi budú tvrdiť, že poskytujú Bohu veľkú službu tým, že vyničia týchto ľudí ako morovú nákazu z povrchu zeme.
Ale Pán bude útočiskom ubiedených a zachráni tých, ktorí v neho dúfali.
A v snahe podobať sa svojej Hlave, budú títo vyvolení konať s dôverou a pri smrti získajú večný život.
Tí, ktorí sa rozhodnú poslúchať radšej Boha ako človeka, nebudú sa ničoho báť a radšej budú uprednostňovať dočasnú skazu, ako by mali dať súhlas k lži a zrade.
Niektorí kazatelia budú pravdu zamlčiavať, ostatní ju pošliapu a poprú.
Svätosť života bude zosmiešňovaná i tými, ktorí sa navonok hrajú na veriacich.
Preto v tých dňoch/ moja pozn. 13.3.2013/ im Ježiš Kristus nepošle pravého Pastiera, ale Ničiteľa.

Works of the Seraphic Father St. Francis Of Assisi, London : R. Washbourne, 1882, 315s., pp. 248-250

Proroctvo sv. Františka z Asissi o falošnom pápežovi

dokument CIC kánon188 z roku 1983

ALBERTO VILLASANA NAPSAL DOPIS BENEDIKTU PP XVI

Warum PF der Terminator ist-nach der Vision des hl.Franziskus von Assisi vor 800 Jahren
U.S.C.A.E.
Prečo je Bidenovo sv. prijímanie vo Vatikáne také škandalózne?
ja o tom viem ale boli tu reči že to je taká zdvorilosť nič Bidenovi nepovedať proti a spravili ešte horšie či sa to citadele páči či nie katolík taký nezmysel napísať nemôžeMore
Prečo je Bidenovo sv. prijímanie vo Vatikáne také škandalózne?

ja o tom viem ale boli tu reči že to je taká zdvorilosť nič Bidenovi nepovedať proti a spravili ešte horšie či sa to citadele páči či nie katolík taký nezmysel napísať nemôže