Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks1.1K
csk.news
17

Kňaz, člen Vatikánskej kúrie sa chce zmieriť so slobodomurárstvom - sám je však slobodomurár

Je možné byť katolíkom a slobodomurárom, pretože slobodomurári „určite niesú“ exkomunikovaní, otec Michael Weninger (68 rokov) vyhlásil pri prezentácii svojej knihy „Lóža a Oltár“ vo Viedni dňa 11. februára.

Weniger bol vysvätený v roku 2011 kardinálom Schönbornom. Je vdovcom, bývalým diplomatom a členom Rady pre medzináboženský dialóg.

Weninger predstavil svoju 500-stranovú knihu spolu s rakúskym veľmajstrom Georgom Semlerom. Kópie dostali František, Schönborn a vysokí predstavitelia Vatikánu. Schönbornovou odpoveďou nebolo bolo „nič iné ako dobrá vôľa“.

Rakúsky časopis „Lodge of Mark Master Masons No. 1954“ (Wordpress.EastLancsmark.org, 14. októbra 2014) uvádza, že sám Weninger je slobodomurár.

V deň otvorenia tejto chaty v roku 2014 Weninger predsedal Eucharistii, ktorej sa zúčastnilo „väčšina slobodomurárov všetkých vier“.

V ten deň bol nainštalovaný program „Bro Rev Michael“ a bol investovaný ako „Chaplin“ (fuj!) do každej z troch inštalačných ceremónií.

Obrázok: Michael Weninger © wikipedia, CC BY-SA, #newsUjcbmyfnqe
ľubica
Weninger predstavil svoju 500-stranovú knihu spolu s rakúskym veľmajstrom Georgom Semlerom. Kópie dostali František, Schönborn a vysokí predstavitelia Vatikánu. Schönbornovou odpoveďou nebolo bolo „nič iné ako dobrá vôľa“.
.............................................................
ak kópiu dostal rimsky biskup František, kde je jeho hlas, kde je jeho upozornenie voči tomuto drzemu knazovi …More
Weninger predstavil svoju 500-stranovú knihu spolu s rakúskym veľmajstrom Georgom Semlerom. Kópie dostali František, Schönborn a vysokí predstavitelia Vatikánu. Schönbornovou odpoveďou nebolo bolo „nič iné ako dobrá vôľa“.
.............................................................
ak kópiu dostal rimsky biskup František, kde je jeho hlas, kde je jeho upozornenie voči tomuto drzemu knazovi Weningerovi. Počuli ste námietky zo strany Bergoglia? Nie? ...no jasné že nie... lebo sám ich podporuje a je čestným členom....

Keď sa lož skrýva za pravdu alebo pozvánka na sv. omšu do Ríma pre členov Rotary-klubov.....
2 more comments from ľubica
ľubica
Hlavné ciele slobodomurárov:

- poprieť existeniu Boha a priviesť ľudstvo k vzbure proti Bohu
- ospravedlniť hriech
- zničiť Evanjelium
- zničiť Eucharistiu
- zničiť vieru v Krista
- zničiť tajomné telo Kristovo, teda cirkev
- oslabiť autoritu pápeža
- rozbiť jednotu cirkvi
- zaviesť falošný ekumenizmus, a to zmiešaním náboženstiev
- pripraviť pôdu pre ukázanie sa Antikrista.
To všetko sa realizu…
More
Hlavné ciele slobodomurárov:

- poprieť existeniu Boha a priviesť ľudstvo k vzbure proti Bohu
- ospravedlniť hriech
- zničiť Evanjelium
- zničiť Eucharistiu
- zničiť vieru v Krista
- zničiť tajomné telo Kristovo, teda cirkev
- oslabiť autoritu pápeža
- rozbiť jednotu cirkvi
- zaviesť falošný ekumenizmus, a to zmiešaním náboženstiev
- pripraviť pôdu pre ukázanie sa Antikrista.
To všetko sa realizuje mozaikovými krokmi, ako ničenie tradičnej rodiny, zavádzaním relativizmu do hodnotového systému,

LGBTI a GENDER ideológií, tvorba a podpora siekt, chipovanie ľudí a ich totálna kontrola v oblasti myslenia a správania, voľnomyšlienkarstvo a
falošná charita a pod.
....................................

Rotary a Lions club je organizaciou slobodomurarov pre nabor clenov....tam si vyberaju vhodnych adeptov na clenstvo v lozi

Aký je katolícky postoj k tejto rotariánskej otázke? Predovšetkým
je isté, ţe zakladateľ Rotary, advokát Harris, bol slobodomurárom,
slobodomurármi boli aj prví členovia. Hlavný riaditelia Rotary, ak nie
sú sami slobodomurármi, tak stoja pod ich vplyvom, ba mnohí sú
otvorenými slobodomurármi.

Celý program Rotary je veľmi podobný programom iných spolkov,
zaloţených slobodomurármi. Tieto sa snaţia zdruţiť a priviesť pod priamy
vplyv slobodomurárstva rôzne stavy a triedy spoločnosti: chlapcov,
dievčatá, ţeny i muţov. “Wiener Freimauer Zeitung” ich nazýva “odnožami
amerického slobodomurárstva” a hovorí, ţe mnohé uţ zapustili veľmi
hlboké korene. Pre zdruţenie muţov boli vytvorené “kluby― rozmanitých
typov.

Rotary Cluby sú nielen svojím pôvodom, ale aj svojimi prejavmi, svojimi
vzťahmi i svojou činnosťou slobodomurárske. V Mexiku sa spolu s
Callesovou vládou podieľali na krutom prenasledovaní katolíckej cirkvi a
vyvinuli aktívnu protestantskú propagandu. Arcibiskup zo Santiaga vydal
pre svojich veriacich túto inštrukciu: “Hľa, konkrétny príklad metódy
Rotary Clubu: mexická Y. M. C. A. (YMCA) organizovala
pred rokom veľkú zbierku pol milióna pessos na podporu protestantskej
propagandy. Zjazdu spisovateľov predsedal metodistický biskup Mojžíš
Saenz, podtajomník ministerstva vyučovania. Katolícki poddaní boli
donútení vydržiavať vlastnými peniazmi protestantskú propagandu! A medzi
poprednými činiteľmi, poverenými zbierkou na tieto protestantské fondy
Y. M. C. A (YMCA)., boli a aj verejne vystupovali mexický rotariáni.”
(Ord. list. Arcib. Santiago z 31. marca 1927.) Robert Greenfield,
protestant a slobodomurár, píše vo svojej práci “Náboženská otázka v
Mexiku” (New York, 20. december 1927), ţe slobodomurárstvo pouţíva v
Mexiku a v iných štátoch latinskej Ameriky Y. M. C. A. (YMCA) a
rotariánov k potláčaniu katolicizmu a chce ho vyhubiť s koreňmi, aby
rozšírilo panamerický vplyv.........................
z komentov pod:


www.hlavnespravy.sk/…/781724
ľubica
cesta do pekla...... 🙄 ... ten kto nemá rozum podopretý katolíckou vierou, je ako zblázený kompas, ukazuje chaos a nie pravdu, preto jeho duša stroskotala.....

sv. Maximilián celý svoj život zameral na Nepoškvrnenú, aby mu pomohla zničiť slobodomurárstvo, preto to jeho heslo, resp. zvolanie po každom desiatku ruženca: „Ó Mária, bez dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utieka…More
cesta do pekla...... 🙄 ... ten kto nemá rozum podopretý katolíckou vierou, je ako zblázený kompas, ukazuje chaos a nie pravdu, preto jeho duša stroskotala.....

sv. Maximilián celý svoj život zameral na Nepoškvrnenú, aby mu pomohla zničiť slobodomurárstvo, preto to jeho heslo, resp. zvolanie po každom desiatku ruženca: „Ó Mária, bez dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame, i za všetkých, ktorí sa k Tebe neutiekajú, a zvlášť za nepriateľov Cirkvi sväté a za tých, ktorí sú Ti zverení.“
.................................
PS
: tú ohavnú knihu prezentoval 11.2.2020, no už okatejší dátum si nemohol zvoliť, všetci slobodomurári kopú do RKC aj termínom, ktorý si vyberú na prezentáciu diabolských potuchlín.. 🤮 ...
apredsasatoci
Boli časy, keď slobodomurari, liberáli..... mali zákaz vstupu do rkc. Teráz sú to najväčší kamoši rkc. Čím to je? Čím to je?
Theodorá-Máriá
Vývoj- ve smyslu všeho dočasu.
Zedad
@Peter(skala) nezapomínej na děti. Nesmí zůstat 10 nezaopatřených dětí v sirotčinci
Peter(skala)
samozrejme, kanonicke prvo to vyžaduje od toho muža - tak ako to urobil apoštol Peter - 1.pápež - zanechal ženu, deti a išiel s Ježišom do sveta
johanika
Prečítala som si životopis tohto človeka a vôbec nechápem, ako mohol byť v roku 2011 kardinálom Schönbornom vysvätený za kňaza. Rakúsky veľvyslanec v Moskve, Kyjeve, Madride, Varšave, Belehrade, Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore... Poradca Prodiho a Barossa... V rokoch 1971-2009 ženatý. Od roku 2009 vdovec. Podľa jeho prípadu by mohol byť už asi každý vysvätený za kňaza. Nemusíme ísť ďaleko, veď …More
Prečítala som si životopis tohto človeka a vôbec nechápem, ako mohol byť v roku 2011 kardinálom Schönbornom vysvätený za kňaza. Rakúsky veľvyslanec v Moskve, Kyjeve, Madride, Varšave, Belehrade, Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore... Poradca Prodiho a Barossa... V rokoch 1971-2009 ženatý. Od roku 2009 vdovec. Podľa jeho prípadu by mohol byť už asi každý vysvätený za kňaza. Nemusíme ísť ďaleko, veď aj Srholec bol tiež tak čudne vysvätený o Halíkovi ani nehovoriac. No, asi je tu viac tej "škodnej", než si myslíme.
Peter(skala)
Johanika... ked ženatý človek ovdovie, čiže jeho manželka zomrie, tak sa skončí manželský zväzok. Ako sa hovorí : "...kým nás smrť nerozdelí" Smrť jedného z manželov ukončuje manželský zväzok, na rozdiel od kňazského záväzku, ktorý je naveky.

Takže, ked ten muž ovdovel, tak už bol slobodný, bez záväzkov voči žene-manželke.
Potom sa už mohol stať aj kňazom.

Okrem toho existuju dokonca aj také …More
Johanika... ked ženatý človek ovdovie, čiže jeho manželka zomrie, tak sa skončí manželský zväzok. Ako sa hovorí : "...kým nás smrť nerozdelí" Smrť jedného z manželov ukončuje manželský zväzok, na rozdiel od kňazského záväzku, ktorý je naveky.

Takže, ked ten muž ovdovel, tak už bol slobodný, bez záväzkov voči žene-manželke.
Potom sa už mohol stať aj kňazom.

Okrem toho existuju dokonca aj také prípady, ked sa muž môže stať knazom, i ked jeho manželka žije. Knazstvo totiž je nadradené manželstvu v tom zmysle, že ked Ježiš (Boh) povoláva muža do knazstva - aj ked je ten muž ženatý -tak ten muž má povolenie zanechať manželku podla oríkladu z Biblie

ODMENA TÝM, ČO OPUSTILI VŠETKO
Mt 19,27 Vtedy mu Peter povedal: "Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?
ľubica
skala - balvan, ty nemáš vieru! ako to možes napísať? koľko rimokatolikov vdovcov behá po svete, prečo nie sú z nich automaticky knazi ako tento? no nečakam odpoved od teba, lebo ty mas na krku vyrastok, ktorým nedokazes rozmyslat cisto, to co píšeš je zmes hliny, pavučín a myšacích exkrementov...... si SEKTAR!!! ako vyšitý 🤐
Peter(skala)
Lubi..treba čitať v konetexte...ja hovorim o práve, čiže vymožeností aké maju vdovci, že sa môžu stať knazmi, ale nie že tým schvalujem rozhodnutie hore uvedeneho knaza, lebo je dosť možné že sa ním stal nie preto, aby služil Bohu, ale slobodomurarom.

To však je už iná kapitola
Johaniku zaujimalo či vôbec existuje možnosť sa stať knazom ked ovdovie a tak som mu napísal, aby vedel.

...ak s tým …More
Lubi..treba čitať v konetexte...ja hovorim o práve, čiže vymožeností aké maju vdovci, že sa môžu stať knazmi, ale nie že tým schvalujem rozhodnutie hore uvedeneho knaza, lebo je dosť možné že sa ním stal nie preto, aby služil Bohu, ale slobodomurarom.

To však je už iná kapitola
Johaniku zaujimalo či vôbec existuje možnosť sa stať knazom ked ovdovie a tak som mu napísal, aby vedel.

...ak s tým niekto nesuhlasi, nech napíše argumenty nie chobotiny:)
johanika
Mňa nič nezaujímalo. Ja som len uverejnila jeho životopis z rakúskych webových stránok. A celý životopis sa mi zdal nanajvýš nevhodný pre menovanie za kňaza.
Dana22
Dana22
www.lifenews.sk/node/11126

1917: na sviatok Fatimy pochodujú slobodomurári Rímom a Maximilian Kolbe to sleduje!

www.lepantoinstitute.org/…/satan-must-reig…

“Satan musí vládnuť vo Vatikáne. Pápež bude jeho otrok.” Toto drzé, a zároveň opovážlivé vyhlásenie v záhlaví tohto článku books.google.co.uk/…/Kolbe_Saint_of_… svätý Maximilián Kolbe, keď v roku 1917 sledoval sprievod slobodomurárov po …More
www.lifenews.sk/node/11126

1917: na sviatok Fatimy pochodujú slobodomurári Rímom a Maximilian Kolbe to sleduje!

www.lepantoinstitute.org/…/satan-must-reig…

“Satan musí vládnuť vo Vatikáne. Pápež bude jeho otrok.” Toto drzé, a zároveň opovážlivé vyhlásenie v záhlaví tohto článku books.google.co.uk/…/Kolbe_Saint_of_… svätý Maximilián Kolbe, keď v roku 1917 sledoval sprievod slobodomurárov po námestí sv. Petra, ktorým oslavovali dvesté výročie svojho založenia. Sv. Maximilián Kolbe videl, ako uprostred neviazanej zábavy nesú slobodomurári bannery s týmito slovami. Toto otrasné a šokujúce vyhlásenie je však, žiaľbohu, v absolútnom súlade so zámermi slobodomurárstva a zvlášť v dnešnej dobe by malo byť pre nás alarmujúce.
Ešte skôr ako budeme pokračovať musí byť absolútne jasné, že Lepanto Institute v ŽIADNOM PRÍPADE neobviňuje pápeža Františka z toho, že by bol slobodomurár alebo z toho, že by obhajoval ich pravidlá a princípy. Tak či onak je však vo svetle istých nedávnych udalostí zrejmé, že vo vnútri Cirkvi existuje nebezpečenstvo veľmi vážneho ohrozenia morálky zo strany ľudí, ktorí sú bez škrupúľ a neštítia sa absolútne ničoho. Zámerom tohto článku je pokúsiť sa vrhnúť svetlo na tieto udalosti a pochopiť zmysel tejto ťažkej doby.

Bannery, ako ich opísal sv. Maximilián Kolbe, nám pripomínajú bojový plán slobodomurárov proti Katolíckej cirkvi. V roku 1859 publikoval francúzsky kardinál Jacques Crétineau-Joly vo svojej knihe „The Roman Church facing the Revolution“ (Rímska Cirkev tvárou v tvár revolúcii) slobodomurárske dokumenty, ktoré získal Vatikán. Tieto dokumenty pochádzali z lóže slobodných murárov, nazvanej Alta Vendita. O dvadsaťšesť rokov neskôr, v roku 1885, publikuje anglický preklad týchto dokumentov vo svojej knihe „www.amazon.com/…/0895620952“ (Grand Orient - najstaršia a najväčšia európska slobodomurárska lóža odhalená ako tajná sila komunizmu) aj Msgr. George Dillon.
Podľa týchto dokumentov slobodomurárska lóža Alta Vendita otvorene vyhlasuje, že „jej konečným cieľom je to isté, čo chcel dosiahnuť aj Voltaire a Francúzska revolúcia – absolútne vyhladenie katolicizmu, a idey kresťanstva vôbec.“ Náš článok sa však nesústredí na toto vyhlásenie, ale najmä na to, akým pozoruhodným spôsobom chcú tento cieľ slobodomurári dosiahnuť.
V Permanentných inštrukciách Alty Vendity sa hovorí:
„Naším zámerom nie je získať pápežov na našu stranu, urobiť z nich prívržencov našich princípov, či propagátorov našich ideí. To by bolo na smiech; ak by sa aj udalosti zvrtli smerom, že by kardináli alebo preláti sami od seba prenikli do našich tajomstiev, nepodnecovali by sme ich v túžbe po pozdvihnutí na Petrov stolec. To by nás totiž zničilo. Samotná ambícia by ich viedla k apostáze; požiadavky vyplývajúce z ich postavenia by ich prinútili obetovať nás. Tak ako Židia čakali na Mesiáša, tak musíme aj my žiadať, hľadať a čakať na pápeža, ktorý bude spĺňať naše požiadavky.
Na základe tohto musíme v útokoch na Cirkev postupovať opatrnejšie, a nie pamfletmi ako naši bratia vo Francúzsku, ani zlatom ako v Anglicku. Chcete vedieť prečo? To je tak – na to, aby sme rozdrvili mohutnú skalu, na ktorej Boh postavil svoju Cirkev, už nepotrebujeme ani Hanibalov ocot, ani pušný prach, dokonca ani naše zbrane. Stačí nám malíček Petrovho nástupcu, zaangažovaného do „hry“; a tento malíček je pre našu križiacku výpravu rovnako dobrý ako všetci Urbanovia II a svätí Bernardovia v celom kresťanstve.
Na to, aby sme si zaistili pápeža požadovaných kvalít, je potrebné sformovať v jeho blízkosti generáciu, ktorá by dokázala vládnuť podľa našich predstáv. Starých ľudí a ľudí stredného veku treba obísť; ísť za mládežou, a ak sa dá, tak aj za deťmi.“
Stále majme na pamäti, že toto bolo písané pred viac ako sto rokmi ... tu nejde o žiadnu konšpiráciu na úrovni súčasného blogovania. O kúsok ďalej Alta Vendita uvádza:
„Získate si povesť dobrých katolíkov a rýdzich patriotov. A nebude vás to skoro nič stáť. Vďaka tejto vašej povesti sa naše doktríny bez podozrenia dostanú medzi mladých klerikov, ako aj medzi rehoľníkov do kláštorov. Prirodzeným tokom času obsadí „naše“ mladé duchovenstvo všetky funkcie, vytvorí zvrchovanú radu a napokon bude voliť pontifika, ktorý by mal vládnuť. A tento pontifik, podobne ako väčšina jeho súčasníkov, bude viac či menej „napájaný“ talianskymi a humanitnými princípmi, ktoré sa postupom času dostanú do obehu.“

Foto: Slobodomurári sa na počesť „Dňa slobodomurárstva“ zúčastňujú katolíckej svätej omše v brazílskej diecéze Pesqueira
Alta Vendita chce týmto skrátka povedať, že slobodomurári nemajú v úmysle dostať na pápežský stolec jedného spomedzi nich, ale že chcú získať kontrolu nad všetkým čo sa deje okolo Svätého otca a zvoliť takého, ktorý bude s nimi sympatizovať.

Svätý Maximilián Kolbe reagoval na tento plán tým, že založil Rytierstvo Nepoškvrnenej. Už 16. októbra, len tri dni po zázraku vo Fatime, tento svätec píše:
„Títo bezbožní ľudia sa ocitli v tragickej situácii. Nezmieriteľnú nenávisť voči Cirkvi a zástupcom Krista na zemi nemajú sami od seba; ide skôr o systematickú aktivitu, prameniacu z účelových metód slobodomurárstva. Jeho cieľom je zničiť predovšetkým, a najmä, katolícke náboženstvo. Ich príkazy a nariadenia sa pod rozličnými pretvárkami šíria už po celom svete. Všetky však majú jediný cieľ – náboženskú ľahostajnosť a oslabenie morálnych zásad – podľa vlastného zásadného princípu: „Katolícku cirkev zničiť, no nie argumentáciou, ale morálnym úpadkom.“
Je pravda, že objektívny katolík dnes musí pripustiť, že existuje organizovaná snaha podkopať a zdiskretizovať morálnu náuku Katolíckej cirkvi. Aj keby niekto chcel tento dejinný tajný plán - zničiť Cirkev zvnútra - pustiť z hlavy, nemohol by, pretože udalosti, ktoré tento plán potvrdzujú, sú príliš zrejmé na to, aby sa tento plán dal poprieť. Napríklad Marco Tosatti, taliansky novinár, vo svojej reportáži z 1. októbra uvádza, že tajná „bojová jednotka“ pracovala na údajnom postsynodálnom dokumente, povoľujúcom prijímať sväté prijímanie osobám rozvedeným a znovu zosobášeným, žijúcim v partnerskom zväzku a párom rovnakého pohlavia.

Tieto novinky išli ruka v ruke s bombastickým tvrdením kardinála Danneelsa, jedného z www.ncregister.com/…/cardinal-dannee…, ktorý tento mesiac vyhlásil, že bol zapojený do „mafie“, ktorá sa aktívne www.ncregister.com/…/cardinal-dannee…, pretláčala jeho rezignáciu a volila pápeža Františka. V roku 2013 kardinál Danneels schvaľoval civilné zväzky rovnakého pohlavia. V biografii kardinála Danneelsa sa ako členovia tejto „mafie“ spomínajú aj mená kardinálov Carla Mariu Martiniho a Achille Silvestriniho z Talianska, Waltera Kaspera a Karla Lehmanna z Nemecka, Adriaana van Luyna z Holandska, ako aj Basila Humea z Anglicka. Kardinál Kasper je ako účastník Synody veľmi dobre známy svojím návrhom povoliť rozvedeným a „znovu zosobášeným“ katolíkom prijímať sväté prijímanie.
Opäť si pripomeňme, že cieľom slobodomurárstva je „zničiť Cirkev ... morálnym úpadkom.“ Stojí za zmienku, že cnsnews.com/…/pope-francis-ma… homosexualitu a slobodomurárstvo jedným dychom:
„Problémom nie je byť takto (homosexuálne) orientovaný. Nie; my musíme byť bratmi a sestrami. Problémom je lobovanie za túto orientáciu, lobovanie za hrabivosť, politické lobovanie, lobovanie slobodomurárov..., veľké množstvo lobby."

Kardinál Danneels sa na dôvažok k priznaniu účasti na intrigách vo vnútri Cirkvi a k schvaľovaniu homosexuality ešte aj aktívne zúčastnil na stretnutí slobodomurárov, oblečený v ich „regalia“ (slávnostnom) úbore. V roku 2008 si web.archive.org/…/Le-cardinal-pri…, aby mohol predniesť príhovor v ich chráme v Belgicku. Na obrázku si kardinál Danneels potriasa rukou s veľmajstrom belgickej Grand Orient (Grand Orient je najstaršou a najväčšou slobodomurárskou lóžou v Európe – pozn. prekl.), pričom v druhej ruke drží kópie jeho kníh „Become a Freemason at the Grand Orient of Belgium“ a „The Treasures of the Temple“.
V roku 1738 pápež Klement XII jednoznačne vyhlásil, že každý katolík, ktorý je akýmkoľvek spôsobom spojený so slobodomurárstvom, bude automaticky exkomunikovaný. Vo svojej encyklike www.papalencyclicals.net/clem12/c12inemengl.htm ustanovuje:
„Z moci svojho úradu nariaďujem a k čnosti svätej poslušnosti vyzývam všetkých veriacich, akéhokoľvek stavu, postavenia, podmienok, všetky rehoľné rády, ich predstavených, klerikov aj laikov, v rádoch aj vo svete, ako aj všetkých, ktorých som menovite nespomenul, aby za žiadnych okolností a zo žiadneho dôvodu nepropagovali, nepodporovali a nikdy nevstupovali, ba ani neuvažovali o vstupe, do spomínaných spolkov Liberi Muratori alebo Francs Massons, alebo akokoľvek inak sa volajú, ani neprijímali ich členov do domu, obydlia, ani ich neukrývali; nepripájali sa k nim, nedostali sa medzi nich, nesľúbili im, že sa s nimi stretnú, nijakým spôsobom im nepomáhali, neradili, nepovzbudzovali ich ani otvorene, ani tajne, priamo, ani nepriamo, sami alebo prostredníctvom iných, nenaliehali na nikoho, ani nikoho nepresviedčali aby vstúpili do týchto spoločenstiev alebo sa zarátavali do ich počtu, aby skrátka s nikým z nich nespolupracovali žiadnym spôsobom. Musia byť absolútne čistí od podobných spolkov, spoločností, stretnutí, kongregácií alebo tajných zhromaždení, a to pod prísnou hrozbou exkomunikácie všetkých vyššie uvedených ľudí, ktorí sú plne zodpovední za svoje skutky a z ktorých nikto nemôže požívať dobrodenie rozhrešenia inak, než v hodinu smrti, aj to len prostredníctvom naším, úradujúceho Rímskeho pontifika v danom dejinnom období.“
A kardinál Danneels nie je jediným klerikom, ktorý sa otvorene hlási k spolčovaniu sa so slobodomurármi. Aj arcibiskup Pontier, ktorý bol zvolený za nového predsedu Konferencie biskupov Francúzska, sa označuje za slobodomurára, člena francúzskej Grand Orient. Arcibiskup Pontier sa zúčastnil tohtomesačných synodálnych stretnutí a www.ncregister.com/daily-news/confidential-me… s cieľom ovplyvniť Synodu natoľko, aby akceptovala zväzky rovnakého pohlavia.

Ak si uvedomíme, že cieľom slobodomurárstva je zničiť Cirkev pomocou úpadku mravov, potom nemôžeme pokladať za náhodu, že len niekoľko dní pred otvorením Synody v tomto mesiaci poľský kňaz, pracujúci pre Kongregáciu pre náuku viery, www.churchmilitant.com/…/gay-cdf-priest-… a požadoval revíziu katolíckeho učenia v súvislosti s homosexualitou. A nezabúdajme ani na pokus o únos pápeža počas jeho návštevy USA jedincami, ktorí pretláčajú homosexuálnu agendu.
Čierny had slobodomurárstva jednoznačne našiel ochotných spojencov vo vnútri Kúrie a už vyše 100 rokov ovíja svojím telom Vatikánske siene. Kardinál Danneels a arcibiskup Pontier sú len dvaja z nich, o ktorých vieme. Koľko ďalších tajných slobodomurárov alebo ich sympatizantov sa pridáva ku komplotu zruinovať Cirkev prostredníctvom úpadku morálky?
Bez prestania sa modlime a prosme našu Nebeskú Matku Pannu Máriu, aby nás viedla a ochraňovala proti heréze, ktorá sa šíri v celej Cirkvi. Veľké množstvo duší, ktoré náš Pán tak neskonale miluje, je v mimoriadnom nebezpečí, že sa stratia v nadchádzajúcej búrke. Pevne a vytrvalo sa pridŕžajme večných právd Cirkvi a nestrácajme nádej. Tento chaos a zmätok nie je nič iné, iba besnenie draka, ktorý vie, že jeho čas sa kráti.
Mates5485
František bergolio je ich najlepší priateľ, pretože je ničiteľ vidíme to aj verejne čo robí a predvádza vrátane s amazonskou synodou a modloslužbou,pohanstvom proti pravde,viere,cirkvi a svätému Bohu.
Dana22