Clicks1K
Varovanie
2

NEZTRÁCEJTE SE VE FALEŠNÝCH PROUDECH

Poselství Matky Spásy ze dne 12. května 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
POSLECHNĚTE A OBRAŤTE SE. BUĎTE MILOVNÍKY MÉHO SYNA PŘÍTOMNÉHO V NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ.
Je naléhavě nutné, abyste se zasvětily mému Neposkvrněnému Srdci a respektovaly Písmo svaté a pravé učení církve. Neochabujte, neztrácejte se ve falešných proudech, které vás odvádějí od Pravdy hlásané mým Synem.
Modlete se za církev mého Syna, buďte napravujícími dušemi před Trojičným trůnem.
Uchovávejte svá srdce v mém Neposkvrněném Srdci, které je štítem proti zlu. Buďte napravujícími dušemi Nejsvětějším Srdcím, a tak se duchovně posilujte tváří v tvář potřebám, kterým čelíte a v budoucnu budete čelit.
Udržujte bohatou úrodou ve svých rukou k prospěchu svých bratří, když jste se nejprve obrátili, aby plody, o které se dělíte se svými bratry, pocházely z věčného života, a ne ze zamořeného lidského ega.
Dětičky:
Obrácení je naléhavé před bezprostředním naplněním toho, co jsem vám oznámila.
Zůstávám s vámi, nebojte se – jsem vaše Matka, můj Syn mi vás svěřil. Neopustím vás, přijďte ihned ke Mně.
NAKONEC MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ.
Žehnám vám svou mateřskou láskou.
Matka Maria
Martina Bohumila Lutherová
tu korunku jste ji půjčili od Itšary ci od kudolíny.
dominikguzman
To je v podstate jedno, mám pocit, že len ľudia dávajú korunu Panne Márii na obrazy, ako symbol kráľovny, rovnako ako napríklad anjelom krídla. Pochybujem, že skutočná koruna, ktorou ju Boh korunoval v nebi sa podobá na nejakú z tých, čo jej dávame na obrázkoch ako ľudia. Myslím, že z tých obrazov Panny Márie, ktoré vznikli nadprirodzeným spôsobom, ani na jednom nemala korunu, a vizionári či …More
To je v podstate jedno, mám pocit, že len ľudia dávajú korunu Panne Márii na obrazy, ako symbol kráľovny, rovnako ako napríklad anjelom krídla. Pochybujem, že skutočná koruna, ktorou ju Boh korunoval v nebi sa podobá na nejakú z tých, čo jej dávame na obrázkoch ako ľudia. Myslím, že z tých obrazov Panny Márie, ktoré vznikli nadprirodzeným spôsobom, ani na jednom nemala korunu, a vizionári či svätí väčšinou nehovoria, žeby mala nejakú korunu na hlave. Koruna môže byť aj v zmysle spasených duší, ktoré vďačia za svoju spásu práve Matke Božej.