Watykan rozwiązuje kolejny żeński zakon kontemplacyjny

Watykan rozwiązał kontemplacyjny Zakon Trynitarek Maryi, donosi @Return To Tradition (1 sierpnia). Na liście przewinień sióstr znalazły się Wieczysta …
Tymoteusz
„Watykan rozwiązuje kolejny żeński zakon kontemplacyjny”.
Nie Watykan, tylko Judasz Bergoglio, na polecenie masonów zagnieżdżonych w Watykanie, rozwiązałkolejny żeński zakon kontemplacyjny”.More
„Watykan rozwiązuje kolejny żeński zakon kontemplacyjny”.

Nie Watykan, tylko Judasz Bergoglio, na polecenie masonów zagnieżdżonych w Watykanie, rozwiązałkolejny żeński zakon kontemplacyjny”.
Mark Nemo
Szkoda, że Watykan nie chce rozwiązać Banku Watykańskiego, instytucji finansowej powiązanej z Goldman-Sachsem, bankami Rotschildów, czegoś co ma bezpośredie powiązania ze światową kloaką. Papież Jan Paweł Pierwszy, który postanowił zainteresować się "nieprawidłościami" w banku, zmarł nieoczekiwanie następnego dnia.