Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks400
hu.news
9

Schneider a Fratelli Tuttiról: Ferenc pápa feláldozza a Megváltót

Schneider püspök a RemnantNewspaper.com oldalon (október 13) közzétette Ferenc pápa Fratelli Tutti (FT) enciklikájának hosszadalmas elemzését.

Sajnálja, hogy Ferenc pápa a FT-ban levő Szent Ferencet egy olyan emberré redukálja, aki "mindenkit át akar ölelni", aki azért ment el a szultánhoz, hogy megmutassa "szívének nyitottságát, amely nem ismert határokat és túllépett a vallási különbségeken" (FT 3), míg a Szent a valóságban oda ment, hogy hirdesse az evangéliumot.

Schneider számára Ferenc pápa "szűk, pusztán földi és elszegényedett időbeli perspektívája" az FT 8-ban derül ki: "Álmodjunk aztán egyetlen emberi családként, mint ugyanazon testet használó utazótársak, mint föld ugyanazon gyermekei, amely a közös otthonunk, mindegyikünk meggyőződésének gazdagságát hordozza, mindannyian a saját hangunkkal, testvérek vagyunk mind."

Schneider helyesbíti Ferenc pápa keresztények "útitársaként" való bemutatását (274), valamint az Isten által tiltott hamis vallások híveit: "Az egyháznak nem az a küldetése, hogy naturalisztikus szinten felépítsen egy "új emberiséget"(127) vagy "az emberiség és az egyetemes testvériség előmozdítása érdekében dolgozzon” (276), vagy "új világot" építsen az időbeli igazságosság és béke érdekében (278)."

Kapcsolatot lát az FT és a szabadkőművesség között, amelynek lényege egy "univerzális és pusztán naturalista testvériség, amely a vér és a természet kötelékein alapszik”. Azt is hangsúlyozza, hogy az FT alcímben a szabadság, egyenlőség és testvériség a "szabadkőművesség központi ideológiai mottóját" használja.

Schneider összefoglalja az enciklika tartalmát és szellemi horizontját: "polgárjogunk a földön van", míg Szent Pál azt írta, hogy "mennyei polgárjogunk van” (Fil 3,20).

A FT Schneider számára azt a benyomást kelti, hogy a testvériségre való világbéke iránti egyetemes törekvés árán feláldozták az egyetlen Megváltó kiáltványát.

#newsNzipxjghhe

charisma
@Miserere_nobis @francesco69 Ez sajnos németül van, de a gugli segit értelmezni, elgondolkodtató:
Fratelli Tutti: Ein Dokument im Modus der Freimaurer. Von Pastor Frank Unterhalt
Mennyország, Mennyország
"A kő, amit az építők elvetettek, szegletkővé lett. " (118. zsoltár) Megjegyzés: most pedig a lebontók -bárhogy is felkötik a kis köténykéjüket- nem fogják tudni lerombolni...
charisma
Nem tartom helyesnek nyilvánosan megosztani egy magánvéleményt, ami az egyház fejére vonatkozik, és ami ítélkezéssel ér fel.

Nagyon nincs rendben Ferencet (azaz Bergogliot, az embert) ítélet alá vonni, max. a cselekedeteit, ill. pápaság alatti intézkedéseit. Szerintem.
Miserere_nobis
@charisma @francesco69

Schneider püspök atya az Istentől kapott tanítói hivatalának kötelességét teljesíti - azok helyett az egyházi méltóságok helyett, akik csak bérencek! Elítéli az eretnekséget és a bűnt, de nem a pápai hivatalt és az embert. Isten áldja meg érte milliószor és a Szüzanya oltalmazza🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Senkinek nincs joga ítélkezni az embertársa felett. Jézus Krisztus a jobb latornak is …More
@charisma @francesco69

Schneider püspök atya az Istentől kapott tanítói hivatalának kötelességét teljesíti - azok helyett az egyházi méltóságok helyett, akik csak bérencek! Elítéli az eretnekséget és a bűnt, de nem a pápai hivatalt és az embert. Isten áldja meg érte milliószor és a Szüzanya oltalmazza🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Senkinek nincs joga ítélkezni az embertársa felett. Jézus Krisztus a jobb latornak is megbocsátott az utolsó percében, mert ismerte szíve öszinte bánatát és hitét...

Pax et bonum!
charisma
@Miserere_nobis teljesen egyetértek, megjegyzésemet @francesco69 kommentje alá kellett volna írnom, mivel magam is Schneider püspök nagy tisztelője vagyok.
francesco69
Ferenc egyértelmű, hogy eretnek , nincs kétség efelől. A történelem legrosszabb pápái közé tartozik, de azok is erkölcseikben voltak szörnyűek a hit dolgaiban legalább katolikusak maradtak. Ferenc az, aki a hitet és Krisztust sem veszi semmibe a megváltás egyetemessége nem jelent semmit, az egyházra csak egy szimpla társulásra gondol, semmit nem jelent számára az evangélium. Egy romlott, …More
Ferenc egyértelmű, hogy eretnek , nincs kétség efelől. A történelem legrosszabb pápái közé tartozik, de azok is erkölcseikben voltak szörnyűek a hit dolgaiban legalább katolikusak maradtak. Ferenc az, aki a hitet és Krisztust sem veszi semmibe a megváltás egyetemessége nem jelent semmit, az egyházra csak egy szimpla társulásra gondol, semmit nem jelent számára az evangélium. Egy romlott, hitetlen ember, aki embernek is silány nem még pápának. Akinek a nevét viseli Szent Ferenc, hívő, katolikus szent, aki az evangélium szerinti élet hőse, testében lelkében Krisztus sebeivel.
Béla Valódi
Ez így van, de lenne tovább is! Csak az itteni kereteket szétfeszítené. Nem lehetnek illúzióink, a következő pápa is ugyanezt az irányt fogja képviselni, mert ez egy döntés a Vatikán legbelső motorjaiban. Az egyházat elárulták, a lebontás időszaka következik.
Miserere_nobis
Az Egyházat elárulták, de nem tudják lebontani, csak azt, ami annak látszik. Azt viszont bontsák is le inkább...