V.R.S.
2745
V.R.S.
@Adam Adolf Makowski
Jeszcze jeden wulgaryzm tutaj i będzie blok.
V.R.S.
@Weronika....S
Za to półkatolików (po ok. 150 latach to już chyba będą góra "ćwierć-katolicy") i tyrańskich bezbożnych rządów, o których pisze ks. Mortara w cytowanym tekście, mamy pod dostatkiem.