Amid
1265

Medjugorie: tajemnice, przesłania, powołania, modlitwy, wyznania ...

Medjugorie: tajemnice, przesłania, powołania, modlitwy,
wyznania ...

Tekst z 2007 roku przetłumaczony z oficjalnej strony diecezji Mostar biskupa Perica.

google.com/file/d/16QIeC5Uw3KxOdTD1KxBmrMN6EvtyLBbq/view
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Medjugorie jest PRAWDZIWE, ŚWIADCZY O TYM DŁUGOŚĆ OBJAWIEŃ!
Kto walczy z Medjugorie walczy z Bogiem!
Pismo Św. też o tym mówi:

,,Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się, 39 a jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć i może się czasem okazać, że walczycie z Bogiem». Dzieje Apostolskie 5