Amid
1232

Medjugorie: tajemnice, przesłania, powołania, modlitwy, wyznania ..

Medjugorie: tajemnice, przesłania, powołania, modlitwy, wyznania ... Tekst z 2007 roku przetłumaczony z oficjalnej strony diecezji Mostar biskupa …
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Medjugorie jest PRAWDZIWE, ŚWIADCZY O TYM DŁUGOŚĆ OBJAWIEŃ!
Kto walczy z Medjugorie walczy z Bogiem!
Pismo Św. też o tym mówi:

,,Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się, 39 a jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć i może się czasem okazać, że walczycie z Bogiem». Dzieje Apostolskie 5