ľubica
Je v našich modlitbách, nech mu dobrotivý Boh a Matka Božia Bolestná pomáhaju---