04:42
Evanjelizacia
1.7K
† 5. pôstna streda - Ježiš nás chce urobiť slobodnými. www.evanjelizacia.eu | 28. 3. 2012 | Jn 8, 31-42 Ježiš povedal Židom, ktorí mu uverili: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi …More
† 5. pôstna streda - Ježiš nás chce urobiť slobodnými.

www.evanjelizacia.eu | 28. 3. 2012 | Jn 8, 31-42 Ježiš povedal Židom, ktorí mu uverili: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí." Odpovedali mu: „Sme Abrahámovo potomstvo a nikdy sme nikomu neotročili. Akože hovoríš: ‚Budete slobodní?!'" Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrok. A otrok neostáva v dome navždy; navždy ostáva syn. Až keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní.
Viem, že ste Abrahámovo potomstvo; a chcete ma zabiť, lebo sa moje slovo vo vás neujíma.
Ja hovorím o tom, čo som videl u Otca. Aj vy robíte to, čo ste počuli od otca."
Odpovedali mu: „Naším otcom je Abrahám."
Ježiš im povedal: „Keby ste boli Abrahámovými deťmi, robili by ste skutky Abrahámove. No vy ma chcete zabiť človeka, ktorý vám povedal pravdu, čo som počul od Boha. To Abrahám nerobil. Vy robíte skutky svojho otca."
Povedali mu: „My sme sa nenarodili zo smilstva; máme len jedného otca, Boha."
Ježiš im odvetil: „Keby bol vaším otcom Boh, milovali by ste ma, lebo ja som z Boha vyšiel a od neho prichádzam. Neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal."

- pre lepšie uvedomenie si reality Ježišovho umučenia odporúčame film od Mela Gibsona - Umučenie Krista /The Passion of the Christ