05:59
† Čo je viac? Čo je podstatné? evanjelizacia.eu | tkkbs.sk | Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka | Mk 2, 23 - 28 | V istú sobotu kráčal Ježiš cez obilné pole. Jeho učeníci cestou začali trhať klasy …More
† Čo je viac? Čo je podstatné?

evanjelizacia.eu | tkkbs.sk | Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka | Mk 2, 23 - 28 | V istú sobotu kráčal Ježiš cez obilné pole. Jeho učeníci cestou začali trhať klasy. Farizeji mu povedali: „Pozri, prečo robia v sobotu, čo neslobodno?“
On im odvetil: „Nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol v núdzi a keď bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel za veľkňaza Abiatara do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?“
I povedal im: „Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu. A tak je Syn človeka pánom aj nad sobotou.“