Libor Halik
Bohužel Bergogliem - Františkem je obnovena pohanská religiozita předkolumbovské Ameriky, jedna z nejkrutějších, jaké kdy existovaly - vytrhávání srdcí živým zajatým lidem a obětování jejich ještě teplých srdcí modlám. To je jasný SATANISMUS. Jde o další nepřímý důkaz, že Bergoglio - František je satanistou falešně úřadujícím v čele Vatikánu. Instrumentum diaboli Církevní historik Roberto de …More
Bohužel Bergogliem - Františkem je obnovena pohanská religiozita předkolumbovské Ameriky, jedna z nejkrutějších, jaké kdy existovaly - vytrhávání srdcí živým zajatým lidem a obětování jejich ještě teplých srdcí modlám. To je jasný SATANISMUS. Jde o další nepřímý důkaz, že Bergoglio - František je satanistou falešně úřadujícím v čele Vatikánu. Instrumentum diaboli Církevní historik Roberto de Mattei, ředitel Corrispondenza Romana, to vyjádřil otevřeně: Uvnitř církve existují v této chvíli dvě náboženství - první je katolicismus věrný neměnnému učitelskému úřadu; druhé je náboženství amazonské, které si klade za cíl reinterpretovat dogmata a víru prvního článku víry o Bohu Stvořiteli nebe a země: Jedná se ve skutečnosti o bludy panteismu starého i moderního, které byly v církvi opakovaně odsouzeny, a nyní jsou znovu představovány jako návrhy synodního Instrumentum laboris. Těm, kteří je schvalují, bylo adresováno obvinění profesora de Mattei z polyteismu, přesněji řečeno z polydémonismu, protože všichni bohové pohanů jsou démoni (Žalm 95,5). Z toho plyne závěr: V církvi nemohou existovat dvě náboženství a de Mattei vyzývá kardinály a biskupy, kteří jsou ještě katoličtí, aby pozvedli hlas proti tomuto skandálu. Vyslovit jasné „ne“ falešné církvi Pro @Detektiv
Detektiv
Věstonická venuše a její obdoby v západní Evropě a jinde ve světě není nutno chápat jako modly, nýbrž jako hledající názorný výraz očekávání Spasitele (široké boky rodičky, velká ňadra), předpovězeného v protoevangeliu a na mnoha místech zaneseného následnými polyteismem. Jde jen o dar duchovního rozlišování a tato fakta nepřehlédnout a umět jim dát správný křesťanský smysl. Barbar s maskou …More
Věstonická venuše a její obdoby v západní Evropě a jinde ve světě není nutno chápat jako modly, nýbrž jako hledající názorný výraz očekávání Spasitele (široké boky rodičky, velká ňadra), předpovězeného v protoevangeliu a na mnoha místech zaneseného následnými polyteismem. Jde jen o dar duchovního rozlišování a tato fakta nepřehlédnout a umět jim dát správný křesťanský smysl. Barbar s maskou křesťana ovšem rozmlátí všechny projevy prapůvodního monoteismu pod záminkou čistoty pravé víry. Ubožák, hrající si na Gedeona.
Detektiv
Joske je bývalý křesťan naštěpovaný na Freuda.
Samson1
Libor Halik
Vtipně ukázáno. Takový a horší je Bergoglio (František) - pohan z Argentiny.