Neklásť Bohu odpor, v tom si myslím, že je zmysel života... Paul ErnstMore
Neklásť Bohu odpor, v tom si myslím, že je zmysel života...
Paul Ernst
Peter(skala)
Neklásť Bohu odpor, v tom si myslím, že je zmysel života