Peter(skala)
Neklásť Bohu odpor, v tom si myslím, že je zmysel života