Clicks3.2K
MILOSLAV
2
Trh - křesťané ve společnosti. Další část z cyklu křesťané ve společnosti.More
Trh - křesťané ve společnosti.

Další část z cyklu křesťané ve společnosti.
MILOSLAV
Noraine, díky za tvé díky. 🤗
Norain
🤗 Miloslav,perfektné.Ďakujem za tento príspevok.Pán Boh zaplať!
Dúfam,že to pozrie čím viac ľudí a nájde tak odpoveď na mnohé otázky ohľadne miesta kresťana v spoločnosti a jeho správny vzťah k ekonomike a jeho jednotlivým kategóriám.Nech ti Boh žehná ! 😇