mk2017
697

Mądrości Ojców Pustyni.

Mądrości Ojców Pustyni.

Rozważaliśmy "drabinę" św. Benedykta, a teraz coś z Mądrości Ojców Pustyni.

Teologia pustyni jest bardzo zrozumiała, a jednocześnie odkrywcza i nieszablonowa. Ojcowie Pustyni mówią o codziennym życiu i o uniwersalnych prawdach, w których najważniejsza jest wiara, Bóg i miłość.

Dzisiaj człowiek jest "głodny" prostoty i wyciszenia, dlatego duchowość pustyni na nowo odżywa. Ich uporządkowane życie zachwyca tych, którzy nie potrafią odnaleźć się w chaosie i rozgardiaszu dnia codziennego. Ich słowa i przykłady - jeśli tylko zechcemy - mogą być dostępną dla każdego formą kierownictwa duchowego.

Wybrałem dla Was fragment o pragnieniu odwetu i unikaniu go. Skojarzył mi się on z bł. Jerzym Popiełuszką, który przed 38. laty prosił: "Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy".

Ks. Sławomir Wądołek.