Mali by sme zrušiť zastarané zvyky, napríklad svätenú vodu, lebo stavajú zbytočné bariéry medzi nami a ostatnými kresťanmi? Nie

Mali by sme zrušiť zastarané zvyky, napríklad svätenú vodu, lebo stavajú zbytočné bariéry medzi nami a ostatnými kresťanmi? Nie

Nie, ak týmto zvykom rozumieme a odovzdávame svoje vedomosti ostatným kresťanom, našim priateľom a známym.

Keď vojdete do katolíckeho kostola, prvý predmet, ktorý uvidíte, alebo aspoň na ktorý siahnete, je nádoba na svätenú vodu alebo svätenička, umiestnená pri dverách. Iba veľmi málo protestantov by túžilo mať sväteničku vo svojich kostoloch, pretože pre nich je svätená voda poverou.

Protestanti takto zmýšľajú o sväteninách, lebo zvyčajne nevedia, čo to je svätená voda, ani na čo sa používa. A nevedia to ani mnohí katolíci.

V podstate nie je svätená voda ničím nezvyčajná. Je to obyčajná voda s trochou soli. Soľ symbolizuje neporušiteľnosť a nesmrteľnosť. Veď tradične sa používa na konzervovanie. Soľ sa pridáva po tom, ako vodu kňaz posvätí. Použitie svätenej vody nie je poverčivosť, lebo katolíci neveria, že by voda sama osebe niečo spôsobila. Nemá nejaké magické vlastnosti. Pozrite si kvapku tejto vody pod mikroskopom, a neuvidíte nič iné ako slanú vodu z vodovodu. Ponorte do nej poranený prst, a prst bude presne tak isto poranený ako predtým. Napite sa z nej a nič sa nezmení. Poverou by jej použitie bolo iba v prípade, ak by si katolíci mysleli, že voda sama o sebe niečo spôsobí, ale to nie je pravda.

Požehnanie niekoho svätenou vodou nie je nič viac poverou, ako položenie si dlane na srdce pri sľube vernosti (v USA pri preberaní významného úradu, pozn. prekladateľa).

Aký duchovný účinok má svätená voda, vidno zo zbožnosti ľudí, ktorí ju používajú. Všetko sa dá využiť na dobré, lebo všetko, čo Boh stvoril, je dobré. Pavol píše Timotejovi: „Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré a nemá sa zavrhovať nič, čo sa prijíma so vzdávaním vďaky, lebo sa to posväcuje Božím slovom a modlitbou“ (1Tim 4, 4-5).

Keď obyčajnú vodu posvätí kňaz, stáva sa svätenou vodou. Potom sa pokladá za vhodnú na náboženské použitie. Mohli by sme povedať, že sa tak oddeľuje od obyčajnej, neposvätenej vody.

Pre starovekých ľudí mohlo umývanie vodou symbolizovať vnútornú čistotu, pretože sa používalo na dosiahnutie vonkajšej čistoty. Voda sa používala na očistenie tela, preto dáva zmysel aj jej použitie ako symbolu očistenia ducha. Mnoho starovekých kultúr používalo vodu vo svojich náboženských rituáloch a pri posväcovaní polí, miest, armád. Židia neboli výnimkou. Vodu používali pri vysviacke kňazov (Ex 29, 4; Lv 8, 6): „Pokropíš ich očistnou vodou“ (Nm 8, 7). Používala sa pred obetovaním: „Urobíš medenú nádrž s medeným podstavcom na umývanie a postavíš ju medzi stanom zjavenia a oltárom a naleješ do nej vody. Áron a jeho synovia si v nej budú umývať ruky a nohy“ (Ex 30, 18-19). V Šalamúnovom chráme bolo desať obrovských umývadiel (1 Kr 7, 38-39).

Katolícka cirkev samozrejme nepoužíva vodu iba pri vstupe do kostolov. Voda sa používa pri krste a symbolizuje očistenie od hriechu, ktoré prináša táto sviatosť. Na Zelený štvrtok nasledujeme príklad Krista a umývame si navzájom nohy (Jn 13, 4-10). Počas omše sa pri prinášaní obetných darov pridáva trocha vody do vína ako pripomenutie vody a krvi, ktorá vyšla z boku Ježiša, keď ho vojak prebodol kopijou (Jn 19, 34).

Pre ľudí, ktorí to odmietajú, spočíva skutočný problém so svätenou vodou, rovnako ako s inými sväteninami aj so samotnými sviatosťami v tom, že si nemyslia, že materiálne veci môžu byť použité na sprostredkovanie milosti, ani že by mali mať nejaký skutočný význam pri bohoslužbe.

Čím viac sa držia tohto postoja, tým väčšmi ochudobňujú svoje náboženstvo. Nemajú nijaké obrady, ani liturgiu v pravom význame slova, nepoužívajú nič toho, čo by sa dalo označiť ako ceremónia. Zato si nemyslite, že obmedzili náboženstvo iba na požiadavky Biblie, aj keď to tvrdia.

Uvedené verše dosvedčujú, že Biblia podporuje požívanie svätenej vody. Doslovné pridŕžanie sa Biblie podporuje jej (vody) obradné používanie. Nie, antipatia k svätenej vode je ďalším príkladom toho, ako nebiblický impulz ovládol reakcie na nepochopené katolícke zvyky a prax.

Z knihy: Čomu skutočne veria katolíci? (Karl Keating), Redemptoristi 2006
Pripravil: A. Čulen

Mali by sme zrušiť zastarané zvyky, napríklad svätenú vodu, lebo stavajú zbytočné bariéry medzi nami a ostatnými kresťanmi? Nie
TerezaK
i obyčejná kapka svěcené vody pokropená za jednu duši v očistci uleví a za duši na zemi ochrání. Měla jsem jednou sen,že jsem procházela bytem a kropila svěcenou vodou každý kout a cítila jsem, v tom snu,viděla,jak zlý duchové před tím prchají pryč
Samson1
Otázka je, jestli tyto novodobé aktyvity nepochází od Lucifera samého. Jsou zdokumentované exorcismy a reakci posedlého na svěcenou vodu a je účinná. Posvěcenou vodou se vykonává křest - nenarodí -li se kdo z vody a Ducha... Je to svátostina.
U.S.C.A.E.
z tej novus ordo sa smejú ale keď použijete tú "tradičnú" to je ródeo a matériou krstu je v núdzi aj obyčajná voda však do nej v rieke jordán vstúpil sám Vtelený Boh
Samson1
Určitě se v nouzi může použít i nesvěcená voda, ale měly by být řádné křty s křestní vodou, která se světí na Velikonoce.
U.S.C.A.E.
ono má krstnú schopnosť ale o exorcizujúcu sa nežiada tam je jadro rozdielu a východný obrad je fest dlhý keď to ohodnotím ľudovo v novus ordo sa voda požehná a hotovo "balíme krám" to v tradičných rítoch nehrozí
U.S.C.A.E.
zámerne som nedal ako príklad Rímsky rítus akože iba ten je tradícia
One more comment from U.S.C.A.E.
U.S.C.A.E.
viete ako čisto duchovné bytosti štve že ich Boh poráža skrze hmotu? však hmota je niečo hlboko pod ich úroveň však tam padla kosa na kameň ja nositeľ svetla ti mám Boh Syn slúžiť ako hmotnému? NIKDY a už to šlo
Metod
Kto sa bojí svätenej vody? Predsa diabol!
Jericho 3
O svaté vodě si přečti v Písmu svatém.
Metod
Jedná katastrofa, čo sa Diablovi podarilo na Slovensku, presiala sa pšenica.....
apredsasatoci
Zrušme Ježiša Krista, nech mame bližšie k iným náboženstvám. 🤮
johanika
Včera som videla, že sa ľudia boja svätenej vody, pri odchode z kostola sväteničku obišli širokým oblúkom.
apredsasatoci
Bola si svedkom viery/neviery "kresťanov".
U.S.C.A.E.
až úbohej neznalosti symbolizmu skrytého v úkone ktorý robili štýlom však to robia druhý patrí sa to ale možno už zmenili matériu krstu na dezinfekciu alebo nič to je pichľavá poznámka na hranici rúhania ale nemohol som si pomôcť NIK im nepovie že to symbolizuje to že sme pokrstení
apredsasatoci
Dneska hovoriť Pravdu je veľmi, velmi nebezpečné!
Jana V
To je tak absurdní . Vždyť ta voda je svěcená ! Co by se jim tak mohlo stát ?! Celé dva roky okolo mě procházeli tisíce lidí , pracuji v obchodní sféře. A nedostala jsem ani rýmu. Lidé by měli vyhodit televize . Je evidentní , že jsou zhypnotizovaní , když mají strach dokonce i ze svěcené vody. To už je do nebe volající !!
Michal Bil
U nás jsme se zatím ještě svěcené vody v kropence nedočkali.. místo ní mašina na desinfekci
Třeba zkusit použít desinfekci při exorcismu.. třeba odpuzuje i zlé duchy.. když už i svěcená voda je jen líheň virů
Hanka Kraská
Fotky link

Farárka so slabosťou pre kubánsky rum, kabelky a cigary hviezdou Katolíckych novín - Christianitas

Zrejme pre nedostatok domácich, katolíckych osobností, nedávno Katolícke noviny uverejnili rozhovor s Martinou Viktóriou Kopeckou, známou najmä z účinkovania v televíznej relácii Stardance, kde získala druhé miesto a tiež vďaka tomu, že ju len málokedy uvidíte bez červeného rúžu na …More
Fotky link

Farárka so slabosťou pre kubánsky rum, kabelky a cigary hviezdou Katolíckych novín - Christianitas

Zrejme pre nedostatok domácich, katolíckych osobností, nedávno Katolícke noviny uverejnili rozhovor s Martinou Viktóriou Kopeckou, známou najmä z účinkovania v televíznej relácii Stardance, kde získala druhé miesto a tiež vďaka tomu, že ju len málokedy uvidíte bez červeného rúžu na perách. Táto dáma je duchovnou v Cirkvi československej husitskej, ktorá už viac ako 70 rokov „vysväcuje“ za farárky ženy a jej duchovní sa môžu ženiť, vydávať, žiť v partnerstve – alebo ako kto chce…

Ešte predtým, než Martina Viktória Kopecká, známa milovníčka módy, nastúpila do tanečnej súťaže, ju české médiá ospevovali ako pekne učesanú, „neobyčajnú duchovnú“ so slabosťou pre rum, cigary a kabelky. Čo napokon aj samotná farárka verejne priznala s tým, že naozaj má občas problém ustriehnuť sa pri nákupoch. Okrem toho v rozhovore pre idnes.cz dodala: „Moje podpätky a nalakované nechty ľudí prekvapia.“
Prekvapuje však aj to, čo farárka hovorí o tom, ako najradšej oddychuje. „Keď na druhý deň nič nemusím, zájdem si do klubu La Casa de La Havana vieja. Dám si jeden, dva drinky, počúvam živú hudbu a potom si po ceste domov vyfajčím cigaru. To je moje blaho. Hovorím si, keby ma tak stretol niekto z kostola, čo by na to povedal…?“
Nevieme, čo si o tom myslia veriaci z kostola pani farárky, ale všimli sme si komentáre pod článkom Katolíckych novín a tiež debatu na sociálnej sieti, kde boli niektorí katolíci prekvapení z toho, kto sa to vo vydaní týchto novín vlastne objavil. A či naozaj nemáme doma dosť vlastných katolíckych laičiek alebo rehoľných sestier, ktoré by sme mohli predstaviť tak, ako Katolícke noviny predstavili túto farárku – „… je to predovšetkým jedna skvelá žena“.
apredsasatoci
Je na smiech aby farárom bola žena.
Má evidentne svetského ducha. Netají to. Vystatuje sa tým. Jej propagácia je zaručená. Táto žena s kresťanstvom nemá nič spoločné! Slúži ako vzor. V skutočnosti plní úlohu celebrity na oklamanie už aj tak malého stáda.
U.S.C.A.E.
to nie je na smiech to je výsmech Bohu je to ontologicky nemožné kým Boh v SZ neurobil špeciálnu triedu služobného Kňazstva vždy bol kňazom rodiny muž a Boh sa nemení muž ním je stále a existuje všeobecné krstné kňazstvo ale neradno ho príliš zdôrazňovať lebo to je nemecká cesta do pekla ide o to že čo robí kňaza kňazom no prinášanie obety Bohu a to môžu a majú aj laici oboch pohlaví obetovať …More
to nie je na smiech to je výsmech Bohu je to ontologicky nemožné kým Boh v SZ neurobil špeciálnu triedu služobného Kňazstva vždy bol kňazom rodiny muž a Boh sa nemení muž ním je stále a existuje všeobecné krstné kňazstvo ale neradno ho príliš zdôrazňovať lebo to je nemecká cesta do pekla ide o to že čo robí kňaza kňazom no prinášanie obety Bohu a to môžu a majú aj laici oboch pohlaví obetovať záležitosti Bohu a obetovať sa Bohu na to netreba v kuse vytrubovať o krstnom kňazstve ľudia to chápali a budú chápať aj bez toho

Adam, Noe či Abrahám všetko muži mimo to že Kristus je muž ale ako si rozumujú modernisti a husitka "farárka" no heretik k heretikovi 😊 on by ju síce sám Hus nakopal ale pokrok je nezastaviteľný rozumej zešup
U.S.C.A.E.
taký predobraz krstného kňazstva bol vlastne celý izrael kým si nespravili modlu zlatého teľaťa čo nie je nič iné ako zhmotnená zmyselnosť, moc a peniaze nič nenaznačujem ehm 😊 kmeň lévy sa nepridal preto potom leviti