Clicks414
csk.news

Berlín: Súd hovorí NIE

Berlínsky kostol Starého rádu sv. Filipa z Neri prehral svoj súdny spor.

Požiadali o povolenie sláviť omše s až 50 veriacimi (7. apríla). Najmenej deväť podobných prípadov už bolo v Nemecku zamietnutých.

Podľa súdu je ústavné „dočasne“ zrušiť slobodu náboženského vyznania, ak je v rozpore s inými základnými právami, ako je napríklad udržiavanie systému verejného zdravia.

Gloria.tv sa dozvedela, že proti rozhodnutiu sa bude možné odvolať.

#newsXaxrlhuggq