Clicks413
csk.news
1

Berlín: Súd hovorí NIE

Berlínsky kostol Starého rádu sv. Filipa z Neri prehral svoj súdny spor.

Požiadali o povolenie sláviť omše s až 50 veriacimi (7. apríla). Najmenej deväť podobných prípadov už bolo v Nemecku zamietnutých.

Podľa súdu je ústavné „dočasne“ zrušiť slobodu náboženského vyznania, ak je v rozpore s inými základnými právami, ako je napríklad udržiavanie systému verejného zdravia.

Gloria.tv sa dozvedela, že proti rozhodnutiu sa bude možné odvolať.

#newsXaxrlhuggq

Joske
Nebojte se.
28A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, kdo může i duši i tělo zahubit v pekle. 29Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nespadne na zem bez vůle vašeho Otce. 30I všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. 31Nebojte se tedy; vy jste cennější než mnoho vrabců. Mt 10:28-31