Anton Čulen
1909

Tak ako kráľ Herodes, konajú aj králi dne. Na omši dnes majú zraz, len tí, čo vlastnia covid pas

Tak ako kráľ Herodes, konajú aj králi dnes

Na omši dnes majú zraz, len tí, čo vlastnia covid pas
Narodil sa Kristus Pán, anjel spieva Glória,
Jozef veľkú radosť má, s ním aj Panna Mária.
Ľuďom sa nič zvláštne nezdá,
čudná je len jedna hviezda.

Ježiškovi v Betleheme mudrci sa klaňali,
nenašli ho v hostinci, lež v studenej maštali.
Tam tmavé oči oslíkove na anjelov hľadeli,
keď zrodenému dieťatku pastieri sa klaňali.

Náš Mesiáš na svet prišiel v takej veľkej chudobe,
i tak sa Pán Boh postaral, že anjelov mal pri sebe.
Tí anjeli na nebi spievali im o láske,
keď mudrci mu k jasliam kládli insígnie kráľovské.

Kráľ Herodes vo svojej moci,
mal obavu z tejto noci.
O svoj trón sa veľmi bál,
keď mal narodiť sa Kristus kráľ.

Do Betlehema katov poslal,
by na onen svet to dieťa dostal.
Neštítil sa zločin spraviť,
ani toľkým matkám deti zabiť.

Tak ako kráľ Herodes,
konajú aj králi dnes.
Jak Herodes ten podlý vrah,
aj oni majú z Krista strach.

Boja sa, že pre ľudstvo
by tu Kristus zriadil kráľovstvo.
Tak s pomocou Pachamamy
zavreli nám Božie chrámy.

Satan má dnes veľkú moc,
ničí Vianoce aj Veľkú Noc.
Kto Božích práv sa domáha,
pocíti, že im Cirkev pomáha.

Kňaz pri dverách jak veľký kápo,
hraje sa dnes na gestapo.
Aj puknúť môžeš od zlosti,
no on do chrámu ťa nepustí.

Na omši dnes majú zraz,
len tí, čo vlastnia covid pas.
Boľševici až priam zúria,
že niektorí kňazi sa proti tomu búria.

Či Kristus konal nerozumne,
keď kázal – maličkých nechajte prísť ku mne?
Nebol zázrak aj na tú dobu
život vrátiť mŕtvym z hrobu?

Nemôže byť ani reč,
že by chorých bol poslal preč.
Kristus liečil každý neduh a chorobu,
dnes zdravým ľuďom berú slobodu.

Neumlčal Kristus kňazov mocných,
keď zdravých im vrátil malomocných?
Na akú obrátiť sa majú adresu,
tí, čo biskup vyhnal z chrámu bez pasu?

Až sa Kriste vrátiš zas,
my prosíme Ťa, zjednoť nás!
A v srdci veľkú radosť máme,
že zas prídeš, Kriste, Pane..

Bože, vyveď náš národ z poroby
zbav nás neduhov a každej choroby.
By sme v tomto Novom roku
stáli zas pri Tvojom boku.

Kriste, Pane jediný,
chráň slovenské rodiny.
A nech Jozef s Máriou
aj nás privedú za Tebou.

Anton Čulen
alianciazanedelu.sk/archiv/10630
Hermenegild
Dnes som zažil veľký šok. V jednom chráme kňaz na začiatku omše spočítal prišlých. A vyzval, aby, kto môže, odišiel von za dvere, kde je ozvučenie. Odišli všetky staré a chromé babky. Ostali len mladí sedieť, ani sa nepohli. Vnútri bolo 30 mladých ľudí a vonku stálo ďalších aspoň 40 ľudí-staré babky a celé rodiny. Pri kostole je veľký voľný priestor, vydláždený aj trávnikový. Prečo kňaz, keď vie,…More
Dnes som zažil veľký šok. V jednom chráme kňaz na začiatku omše spočítal prišlých. A vyzval, aby, kto môže, odišiel von za dvere, kde je ozvučenie. Odišli všetky staré a chromé babky. Ostali len mladí sedieť, ani sa nepohli. Vnútri bolo 30 mladých ľudí a vonku stálo ďalších aspoň 40 ľudí-staré babky a celé rodiny. Pri kostole je veľký voľný priestor, vydláždený aj trávnikový. Prečo kňaz, keď vie, že chodí toľko ľudí, že väčšina stojí za dverami, neslúži omšu vonku pre všetkých? Preto sa asi nenormálne oteplilo. A napr. na prvý piatok sú zrušené omše a vysluhujú sa sviatosti len individuálne-vonku. Nevidno absolútne žiadnu kreativitu biskupov a presbyterov v rámci možností.