pl.news
56.4K

Setki katolickich księży zaczynają post PRZECIW BOGU

Ponad stu księży z katolickiej archidiecezji syromalabarskiej Ernakulam-Angamaly w Indiach rozpoczęło bezterminowy strajk głodowy przed rezydencją kardynała George'a Alencherry'ego.

Sprzeciwiając się wymogom swojego starożytnego obrządku, odmawiają celebrowania liturgii twarzą do Boga, chcąc zamiast tego przewodniczyć jej na oczach ludzi, donosi TheHindu.com (12 stycznia).

Kompromisowa dyrektywa Synodu Biskupów z sierpnia 2021 roku stwierdza, że kapłan stoi twarzą do zgromadzenia tylko przez pierwszą połowę Mszy, a przez drugą połowę zwraca się do Boga. Kompromis ten jest odrzucany przez poszczących księży.

Księża twierdzą, że około 350 kapłanów chciało przyłączyć się do postu, ale odsunęło się z obawy o Covid.

Duchowieństwo katolickie w Indiach przeżywa obecnie ten sam rodzaj upadku, który dotyka duchowieństwo zachodnie od czasów Vaticanum II.

Grafika: © wikicommons, CC BY-SA, #newsCdjvxoryic

Konfederacja Korony Polskiej
" JPII - ROZWALIŁ KOŚCIÓŁ FAŁSZYWYM EKUMENIZMEM ! " - ks. Jacek Bałemba SDB
wacula25wp.pl
Jan Paweł II często przypominał, że Sobór Watykański wezwał katolików, aby uważali członków innych Kościołów za swych braci i siostry w Bogu .A przypomnę raz jeszcze , że Sobór Watykański wezwał katolików, aby uważali członków innych Kościołów za "swych braci i siostry w Bogu w dialogu między innymi wyznaniami w Boga .W encyklice zawarte są zarówno podstawy biblijne ekumenizmu, jak również …More
Jan Paweł II często przypominał, że Sobór Watykański wezwał katolików, aby uważali członków innych Kościołów za swych braci i siostry w Bogu .A przypomnę raz jeszcze , że Sobór Watykański wezwał katolików, aby uważali członków innych Kościołów za "swych braci i siostry w Bogu w dialogu między innymi wyznaniami w Boga .W encyklice zawarte są zarówno podstawy biblijne ekumenizmu, jak również osiągnięcia w tej dziedzinie. Papież sam nazywał wówczas tę encyklikę imperatywem chrześcijańskiego sumienia i przypominał, że dążenie ekumeniczne jest jednym z priorytetów duszpasterskich kk. Bez ekumenizmu nie ma dialogu .Dlatego że to Chrystus nakazał -Idźcie i nauczajcie, kto się ochrzci, będzie zbawiony przez J.CH itd.
fartuszniak leszek
Na tej stronie pojawiły się nowe ataki na Papieża Jana Pawła II.
Nie chcę pisać żadnych komentarzy pod tymi tematami chociaż jeszcze mnie nie zablokowali.
Atakujący Jana Pawła II:
Proszę !
Opamiętajcie się !

Jeżeli uważacie się za wierzących katolików, to nie można kalać własne gniazdo.
Quas Primas
A jak kalają dobre imię Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, tego Bractwa, dzięki któremu jest zachowana prawda katolicka a przede wszystkim Wiara, to się nawet nie odezwiesz "natankowcu"
NIKT z nas nie kala imienia JPII, tylko przedstawia FAKTY, których ani ty, ani tobie podobni nie chcą zaakceptować. Diabeł w Agnieszkowych (FAŁSZYWYCH) orędziach wychwala JPII, a wy - zaślepieni w to wierzycie. …More
A jak kalają dobre imię Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, tego Bractwa, dzięki któremu jest zachowana prawda katolicka a przede wszystkim Wiara, to się nawet nie odezwiesz "natankowcu"
NIKT z nas nie kala imienia JPII, tylko przedstawia FAKTY, których ani ty, ani tobie podobni nie chcą zaakceptować. Diabeł w Agnieszkowych (FAŁSZYWYCH) orędziach wychwala JPII, a wy - zaślepieni w to wierzycie.
ps.
Gdyby ks. Natanek wywalił na zbity pysk Agnieszkę, to być może doszedłby do prawdy.
fartuszniak leszek
do Efezjan 4:29-31
,,Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym.
I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia.
Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie - wraz z wszelką złością.
"

1 Piotra 3:9-10
,,Nie oddawa…More
do Efezjan 4:29-31
,,Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym.
I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia.
Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie - wraz z wszelką złością.
"

1 Piotra 3:9-10
,,Nie oddawajcie złym za złe ani złorzeczeniem za złorzeczenie! Przeciwnie zaś, błogosławcie! Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.
Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni szczęśliwe, niech wstrzyma język od złego i wargi - aby nie mówić podstępnie
."

Św. Łukasza 6:36-38
,,Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.
Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.
Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą
, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie
.
"

do Rzymian 12:2-3
,,Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.
Mocą bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu z was: Niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania, niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo - według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył
.
"