csk.cartoon
124.9K
Libor Halik shares this
11.5K
Peklo NEzamrzne, protože ti mnozí biskupi, kteří tolerují latinské mše, jsou sami homosexuální sodomani jako je i ten, který tyto mše zakázal. Viz bolonský kardinál Matteo Zuppi, homosexuál, který je od května 2022 předsedou italské biskupské konference. "Všetko v poriadku": Predsedajúci taliansky biskup spieva nešpory rímskeho obradu
U.S.C.A.E.
to oni nie z ochoty ale TLO či iným pomenovaním Apoštolská Omša prežívala aj bez ich tolerancie a herectva ona je príliš silná na to aby ju mohli ignorovať či dokonca chcieť otvorene zlikvidovať.
u Božieho Diela musí Boh určiť čas na to kedy budú tie tri roky bez obety NOM je nie Božie dielo Boh tam zabezpečil platnosť ale Novus Ordo nie je Božia preto fakticky zaniká už dlhodobo a jasne speje …More
to oni nie z ochoty ale TLO či iným pomenovaním Apoštolská Omša prežívala aj bez ich tolerancie a herectva ona je príliš silná na to aby ju mohli ignorovať či dokonca chcieť otvorene zlikvidovať.

u Božieho Diela musí Boh určiť čas na to kedy budú tie tri roky bez obety NOM je nie Božie dielo Boh tam zabezpečil platnosť ale Novus Ordo nie je Božia preto fakticky zaniká už dlhodobo a jasne speje k zániku
Pavol IV
agnesino Preco to vsetko Boh dopusta ?
18 Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti ľudí, ktorí nespravodlivosťou prekážajú pravde. 19 Veď to, čo možno o Bohu poznať, je im zrejmé; Boh im to totiž zjavil. 20 Lebo jeho neviditeľnú skutočnosť, jeho večnú moc a božstvo možno od stvorenia sveta poznávať uvažovaním zo stvorených vecí. A tak nemajú ospravedlnenie, …More
agnesino Preco to vsetko Boh dopusta ?
18 Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti ľudí, ktorí nespravodlivosťou prekážajú pravde. 19 Veď to, čo možno o Bohu poznať, je im zrejmé; Boh im to totiž zjavil. 20 Lebo jeho neviditeľnú skutočnosť, jeho večnú moc a božstvo možno od stvorenia sveta poznávať uvažovaním zo stvorených vecí. A tak nemajú ospravedlnenie, 21 pretože hoci poznali Boha, neoslávili ho ako Boha ani mu neprejavili vďačnosť. Vo svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. 22 Tvrdili, že sú múdri, a stali sa bláznami. 23 Slávu nepominuteľného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominuteľného človeka, vtákov, štvornožcov a plazov. 24 Preto pre túžby ich sŕdc vydal ich Boh napospas nečistote, takže sami zneucťovali vlastné telá. 25 Božiu pravdu zamenili za lož a korili sa a slúžili stvorenstvu namiesto Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný naveky. Amen. 26 Preto ich Boh vydal napospas hanebným vášňam. Lebo ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. 27 Podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a rozpálili sa rozkošníckou vášňou jeden voči druhému; muži s mužmi páchali hanebnosti a sami na sebe si odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. 28 A pretože odmietli uznať Boha, vydal ich Boh napospas ich skazenému rozumu, takže robia, čo sa nesluší. 29 Sú plní všelijakej nespravodlivosti, zloby, lakomstva, zla, plní závisti, vraždy, sváru, podvodu, nízkosti. Sú to klebetníci, 30 ohovárači, tí, ktorí nenávidia Boha, násilníci, domýšľavci, chválenkári. Vymýšľajú zlé veci, neposlúchajú rodičov, 31 sú nerozumní, nestáli, neláskaví, nemilosrdní. 32 Poznajú Božie ustanovenie, že tí, čo páchajú takéto veci, zasluhujú si smrť. A predsa to nielen sami robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní. (Rim. 1, 18-32)
agnesino