Před 3. jako před 2. světovou válkou jsou židé proti židům

Smlouva Haavara byla tajná dohoda Světových sionistů (tj. bankéřů Rothschildů) s novou vládou Adolfa Hitlera v Německu, že všem evropským Židům (nejen německým) bude umožněno odcestovat do Palestiny, kde pro ně budou připraveny pozemky, které budou zakoupeny za peníze, které se utrží odprodejem movitých a nemovitých majetků Židů v Evropě. Tento odkup měla v Německu garantovat Říšská banka a zprostředkovat ji měla Rothschildy narychlo zřízená Anglo-palestinská banka, která ale odkupy majetků od německých Židů neměla hradit ze svých likvidních rezerv, ale skrze úvěrový rámec poskytnutý Rothschildovou bankou National Bank of England v Londýně.
Veškerý majetek Židů v Evropě by tak připadl jako zástava Rothschildovým bankám v Londýně za jejich poskytnuté úvěry Berlínu, takže Berlín by peníze použil z malé části na nákup bezcenných pozemků v palestinské poušti, ale většina peněz z úvěrů od Rothschildových bank by byla použita na válečné úsilí III. Říše. Jenže, celé se to brutálně a fatálně zkomplikovalo a zamotalo. Tento plán byl zkomplikován ve chvíli, kdy se německé Luftwaffe v roce 1940 nepodařilo vytvořit podmínky pro německou invazi na Britské ostrovy. Britská vláda po zahájení německých náletů na Anglii zastavila a zablokovala všem britským bankám finanční toky do ciziny na základě výjimečného stavu.
Rudolf Hess se stal vězněm svědomí těch, kteří naplánovali II. světovou válku. Věděl všechno, a proto nesměl říct nic
Letecká bitva o Velkou Británii trvala od července 1940 do října téhož roku a důsledkem operace byla mobilizace veškerých britských národních a ekonomických zdrojů, mezi něž patřil i zákaz zahraničních transakcí pro všechny britské sionistické banky a suspendování všech zahraničních trustů a investičních titulů. V té době nikdo nic netušil o smlouvě Haavara, ovšem výsledkem letecké bitvy o Velkou Británii bylo zpřetrhání všech bankovních vazeb Rothschildovy banky s Říšskou bankou v Berlíně, které probíhaly skrze korespondenční banky ve Švýcarsku a ve Švédsku. Původní plán na výkup majetků Židů v Evropě a jejich odsunutí do Palestiny do Negevské pouště tak v tom okamžiku ztratil financování a zhroutil se.
Nečekaná cesta Rudolfa Hesse na jaře 1941 do Anglie měla za cíl jedinou věc, a to setkání s představiteli Rothschildovy rodiny a vyřešení financování plánu Haavara jinou cestou, která by obešla Churchilovu vládu a její zákazy na bankovní transfery do ciziny, aby dohoda mohla být naplněna. Německo potřebovalo britské úvěry na realizaci plánu Haavara, protože z těchto úvěrů měla být vybudována Geramanie a především mělo být financováno válečné úsilí při plánovaném tažení do SSSR. Bez garance National Bank of England nemohla Říšská banka od Židů vykupovat majetky v Německu, Berlín je nemohl dávat Rothschildovým bankám do zástavy naproti dalším úvěrům Berlína na vedení války a Světový sionistický kongres nemohl nakupovat pozemky v Palestině. Berlín tak neměl od Rothschildů peníze na další vedení války.
Rudolf Hess
A to je celé děsivé tajemství, k čemu došlo na jaře 1941 v případě Rudolfa Hesse. Pokud jste četli moji druhou knihu “Superkrize” [3], tak jistě víte, že Adolf Hitler byl ve skutečnosti vnukem Salomona Rothschilda, právě proto byla Hitlerova NSDAP financována pařížskou větví Rothschildovy banky. Podrobnosti o původu Adolfa Hitlera a různé další indicie najdete i v knize Hitler: The Man Behind the Monster od Michaela Kerrigana [4]. A právě díky Rothschildovým penězům vyhrál Adolf Hitler v roce 1933 volby v Německu. Plán Haavara byl totiž plánem Domu Sion, jak se dostat v Evropě k majetkům Židů odsunutých do Palestiny a jak pomocí úvěrů ovládnout III. Říši a s její armádou dobýt a obsadit Sovětský svaz v rámci sionistického revanšismu s cílem svržení Josifa Stalina.
A protože letecká válka o Velkou Británii skončila pro Berlín fiaskem a londýnské banky najednou už nesměly nic do ciziny vyvádět, tak v tom okamžiku najednou Židovská otázka v Evropě dostala úplně jiný a v roce 1941 děsivý rozměr, protože najednou na stole ležely plány na tažení do SSSR, válka byla v plném proudu, ale financování války pomocí odkupů židovských majetků na základě smlouvy Haavara naproti platbám od Rothschildových bank se zastavilo. A právě proto na jaře 1941 letěl Rudolf Hess do Anglie, a po zkrachování jeho pokusu tak přišla v lednu 1942 konference ve Wannsee, kterou vedl Reinhard Heydrich, a odsouhlasení konečného řešení Židovské majetkové otázky v Evropě. Pozor, to slovo “majetkové” po válce z oficiálních záznamů úmyslně vypadlo a bylo vymazáno.
Krach letecké kampaně Luftwaffe proti Velké Británii znamenal krach smlouvy Haavara a následný krach financování německého válečného úsilí
Abyste pochopili zrůdnost toho, k čemu došlo, popíšeme si to ještě jednou chronologicky. Na vedení války Německo potřebovalo peníze, které nemělo. Nejbohatším zdrojem peněz v Evropě byli Židé. Plán tak spočíval v tom, že v Německu se vybuduje kult mohutného antisemitismu, který vyděsí Židy v Německu tak brutálně, že budou nejen chtít utíkat z Německa, ale budou ochotni i za hubičku a pakatel prodat všechno, čím disponují, a to ze strachu z pogromu. Hluboce pod cenou prodané majetky potom Berlín měl použít jako zástavu a ručení pro Rothschildovu National Bank of England, která měla naproti tomu Berlínu poskytnout velké úvěry na financování německého válečného úsilí proti Sovětskému svazu.
Podmínkou bylo však to, že Berlín obsadí Velkou Británii, protože jinak bude hrozit bombardování Německa a ničení nemovitostí
, tedy právě těch budov, továren a podniků vykoupených od Židů a poskytnutých do zástavy Rothschildovým britským bankám. Jenže, ve chvíli, kdy Berlín nedokázal provést invazi na Britské ostrovy a navíc britská RAF začala Německo bombardovat, tak v tom okamžiku Rothschildovým bankám došlo, k čemu došlo a k čemu dojde. A to si teď popíšeme.
Heinrich Himmler
Rothschildové si to spočítali rychle: Veškeré záruky a nemovité zástavy Rothschildových bank v Německu budou rozbombardovány a zničeny. Německo si vezme majetky Židů násilně, bez úvěrů od Rothschildů, a samotných Židů se Hitler nějak zbaví, nebo je někam odsune. Berlín provede invazi do Sovětského svazu a reálně hrozí, že SSSR bude poražen. Adolf Hitler se dostane k obrovským zdrojům před i za Uralem, a to všechno budou volné zdroje, které si prostě vezme a nebude k tomu potřebovat už žádné úvěry, takže Německo se stane nezávislým na Domu Rothschild. A Hitler bude mít strašlivou moc. Větší, než kterou získal Stalin, když zhatil Rothschildům jejich plán na ovládnutí SSSR skrze Vladimira Iljiče Uljanova-Lenina a Leibu Bronsteina-Trockého, kterého Josif Stalin prokoukl, že pracuje pro sionisty z Londýna a nechal ho odstranit.
A tak bylo na jaře 1941 rozhodnuto, že Rothschildova rodina od smlouvy Haavara vycouvá a vrhne veškerou svoji sílu pro změnu na zastavení III. Říše, aby se jí nepodařilo porazit SSSR vlastními silami, protože by to bylo už bez úvěrů od Rothschildových bank a po Hitlerově vítězství v SSSR by tak Dům Rothschild nemohl uplatňovat žádné nároky vůči Berlínu a ve vztahu k novým zdrojům surovin na obsazených územích před a za Uralem. Celý plán Haavara byl o jediné věci, že se celá III. Říše na své vítězství ve II. sv. válce zadluží právě u bank Domu Rothschild. To byl celý plán II. sv. války, která měla vést k obsazení zdrojů v SSSR sionistickými bankami.
Hitlerův biologický dědeček z otcovy strany byl Salomon Mayer Rothschild, vídeňský bankéř Rothschildova rodinného klanu
A existovalo jenom pár lidí, kteří o tom mohli mluvit a svědčit. Jedním z nich byl Adolf Hitler, vnuk Salomona Rothschilda, bankéře z Vídně. Hitlerův otec Alois byl totiž biologickým, i když nemanželským synem Salomona Rothschilda, takže mladý Adolf Hitler měl za dědečka právě jednoho z bankéřů Rothschildova rodinného klanu. Tím se vysvětluje jeho náhlý vzestup v Německu k moci a obrovský vliv, včetně peněz, které se mu najednou dostávaly pro volební kampaně NSDAP. Druhým člověkem, který mohl o plánu Haavara a skutečné příčině II. sv. válce hovořit, byl právě Rudolf Hess.
A ten opravdu po válce mohl mluvit, poskytovat rozhovory, psát knihy a osvětlovat, jak to bylo s vypuknutím II. sv. války doopravdy. Jenže, to nebylo dovoleno. Vyšla by tím najevo pravda o rozpoutání nejstrašlivější světové války. A proto byl Rudolf Hess až do své smrti v roce 1987 držen na samotce ve věznici Spandau v Západním Berlíně pod dozorem britské stráže a MI6. Dne 17. srpna 1987 se ve své cele oběsil. Přestože se Rudolf Hess nikdy nedopustil ani jediného válečného zločinu, přesto nebyl nikdy z doživotního trestu propuštěn. Je totiž naprosto jisté, že by na svobodě publikoval všechny informace o financování III. Říše, o plánu Haavara, o své cestě letadlem na jednání s bankéři Rothschildovy rodiny v roce 1941 v Anglii, o zapojení sionistických bank do vzestupu Hitlera k moci a financování německého válečného úsilí.
Zdroj: Květen 26, 2020: aeronet.news/…sovanymi-dobovymi-fotografiemi-na-kridovem-papire/
Public domain