pch24.pl

Aniołowie, człowiek i wszechświat

Aniołowie - te czyste duchy, obdarzone naturą doskonalszą od człowieka zostały stworzone po to, aby oddawać cześć Bogu, kierować światem materialnym …
Weronika....S
Czy Pan Bóg obdarzył aniołów wolną wolą? Pismo Święte mówi, że tak. Aniołowie i człowiek są obdarzeni wolną wolą, która pozwala aniołom i ludziom świadomie kochać Boga i stworzony przez niego ład. Inni z kolei ludzie, nie uznający Bożych praw, burzą ustalony porządek rzeczy, moralny i religijny, a współcześnie na naszych oczach jest to niewyobrażanie nachalne.