Stylita
19
A tehdy, řekne-li vám někdo: ‚Hle, tu je Mesiáš, hle tam,‘ nevěřte!
Vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět znamení a zázraky, aby svedli vyvolené, kdyby to bylo možné.
Vy však se mějte na pozoru! Všecko jsem vám řekl předem.
(Marek 13,21-23)

Masová sebevražda stovek sektářů. Kdo v Jonestownu protestoval, dostal injekci jedu | Aktuálně.cz

Před 43 lety, 18. listopadu 1978, došlo k tragédii jménem jonestownský masakr. Náboženský fanatik Jim Jones, který trpěl schizofrenií, tehdy donutil …
ekans
se sv. Růžencem každým dnem se nikdy nemůžeme splést
ekans
i zde je jich plno a někteří je i lajkují
Otčenáš
Stylita Martino Lutherová, církev svatou brány pekelné nepřemůžou přes všechny Jidáše a dokonce i my dva to nedokážeme. Celá ta snaha absolutizovat církev na církev čistých, hezky umytých lidí bez ran duchovních plných nebeských darů je pekelná. Církev je spíše lazaret než cokoliv jiného. Přišel jsem pro hříšníky, ne pro spravedlivé. Milosrdenství chci, ne oběť.

Ježíšova Církev je skutečně svatá…More
Stylita Martino Lutherová, církev svatou brány pekelné nepřemůžou přes všechny Jidáše a dokonce i my dva to nedokážeme. Celá ta snaha absolutizovat církev na církev čistých, hezky umytých lidí bez ran duchovních plných nebeských darů je pekelná. Církev je spíše lazaret než cokoliv jiného. Přišel jsem pro hříšníky, ne pro spravedlivé. Milosrdenství chci, ne oběť.

Ježíšova Církev je skutečně svatá. Náš Pán skutečně přišel, aby zachránil, co už zahynulo, tedy pro hříšníky. Ale ne pro všechny. Pouze pro ty, které mu dal Otec. Na Cestě už není místo pro hřích, s hříchem není možné projít těsnou branou. O těchto věcech psal vyčerpávajícím způsobem apoštol Pavel, ovšem lidé mimo Cestu jeho slovům nemohou rozumět. (srov. R 7. kapitola)
Apoštol Pavel rozhodně nehlásal pekelné učení, když ve svém listu Římanům psal o Církvi čistých, svatých.
Ukázka z šesté kapitoly Listu Římanům
6A víme, že náš starý člověk byl spolu s ním ukřižován, aby tělo hříchu bylo zbaveno sil a my už hříchu neotročili. 7Vždyť ten, kdo zemřel, je zproštěn hříchu. 8Jestliže jsme s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. 9A víme, že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá; smrt nad ním už nepanuje. 10Neboť smrtí, kterou zemřel, zemřel hříchu jednou provždy; a život, který žije, žije Bohu. 11Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za živé Bohu v Kristu Ježíši, našem Pánu. 12Ať tedy hřích nevládne ve vašem smrtelném těle, tak abyste poslouchali jeho žádosti; 13ani hříchu nepropůjčujte své údy za nástroje nepravosti, ale vydejte sami sebe Bohu jako ti, kteří byli mrtví, a ožili, a své údy vydejte Bohu za nástroje spravedlnosti. R 6:6-13

V Ježíšově Církvi jsou jen učedníci, kteří Pána následují. Ti jsou svatí. Apoštolové tyto věci znali, proto o nich i psali. Zde například Jan -
Žádný, kdo je narozen z Boha, nečiní hřích, protože v něm zůstává Boží símě; a nemůže hřešit, protože se narodil z Boha. 1J 3:9
Stylita
Jak kdysi napsal reverend Karásek: Vždyť všechny hrůzy a horory byly v touze, by svět očištěn byl.
Kdyby křesťané nehřešili, nebylo by třeba zpovědnic.
Otčenáš
Bylo by zajímavé vědět, jak a co se tam ve skutečnosti odehrálo. Osobně pamatuji několik oficiálních verzí.
Martina Bohumila Lutherová
Je známá také sekta římské církve, která znevážila
a stále znevažuje Bibli Svatou v.č. Evangelia Ježíše
Krista. Tato sekta patřící stollici papeže má dnes
téměř jednu miliardu dvěstě tisíc členů, vede je na
porážku
.....
Stylita
Martino Lutherová, církev svatou brány pekelné nepřemůžou přes všechny Jidáše a dokonce i my dva to nedokážeme. Celá ta snaha absolutizovat církev na církev čistých, hezky umytých lidí bez ran duchovních plných nebeských darů je pekelná. Církev je spíše lazaret než cokoliv jiného. Přišel jsem pro hříšníky, ne pro spravedlivé. Milosrdenství chci, ne oběť.
Martina Bohumila Lutherová
Pán Ježíš nikdy druhé neznásilňoval pane Stylito,
papežská stolice je zločinecká organizace,
o které píše nejen ZJ 17, její kalich přetéká
krví mučedníků, které zavraždila, protože
odmítali nahradit Svatého Ducha papežským
úřadem.
Stylita
Zj17 je o nevěstce opité smrtí mučedníků, symbol veškeré moci, která zabíjí mučedníky za Krista. Zjevení o církvi mluví v podobenství jako o nevěstě Beránkově, o Novém Jeruzalemu.
Kde zabíjí katolická církev ony mučedníky? Kde je prolévána ona krev, o které mluvíš?
A pozor protestanti byli taky pěkný kvítka, stačí si vzpomenout na "reformaci" ve Švýcarsku či anglikánské čtvrcení katolických …More
Zj17 je o nevěstce opité smrtí mučedníků, symbol veškeré moci, která zabíjí mučedníky za Krista. Zjevení o církvi mluví v podobenství jako o nevěstě Beránkově, o Novém Jeruzalemu.
Kde zabíjí katolická církev ony mučedníky? Kde je prolévána ona krev, o které mluvíš?
A pozor protestanti byli taky pěkný kvítka, stačí si vzpomenout na "reformaci" ve Švýcarsku či anglikánské čtvrcení katolických kněžích
Nezlob se, ale já tuhle tvoji hru na nevěstku hrát nebudu.
Martina Bohumila Lutherová
26 Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.
27 Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku.

Vy římané nemůžete vydávat svědectví o Kristu, protože jste
pošlapali Boží Slovo znevážili co se dalo. Zdegenerovali -
pojem křesťanství-uvedli v nevážnost před všemi národy.
Martina Bohumila Lutherová
1 To jsem vám pověděl, abyste se nedali svést.

Ovšem vy římané pokračujete ve svádění dokud
vám to Bůh dovolí.
U.S.C.A.E.
bez nás by kresťanstvo národy nemali a myslím bez KC bezo mňa sa národy v kľude obídu 😊
Martina Bohumila Lutherová
Mýliš se ve své pýše římánka, nebýt
šlechetné, pokorné, trpělivé, lásky plné,
mučednícvím prosycenné duše Ruského

národa - jež nejvíce ztotožňuje charakter
Božího Syna Ježíše Krista - dávno by
svět zahynul. Neustále jste usmiřování
mučednictvím Ruských mužiků , ale to
ty a tvoji kumpáni nepochopíte.
Pravoslavná Ruská duše je jediná -
Bohumilá v apoštolské spojena vč.
Srbské krve.
Martina Bohumila Lutherová
..v apoštolské Církve spojena. Řím dávno odpadl od Boha
a stal se sídlem Antikrista - pověděla pasačce s La Sallet
Matka Kristova.
U.S.C.A.E.
Cár Alexander po vysvetlení Francúzkym imgrantom do Ruska začal používať súkromne v Nicejsko-Carihradskom symbole Filioque a Rusko bolo o hodne dlhšie s Rímom ako východorimania (gréci) nik vlastne nevie určiť presne kedy ruská schizma nastala

no vidíte a Katolík svoju nacionalitu u Viery nevynáša Kristus prišiel pre všetkých nacionalizovať vieru je niečo pohanské a Matka Božia to povedala že …More
Cár Alexander po vysvetlení Francúzkym imgrantom do Ruska začal používať súkromne v Nicejsko-Carihradskom symbole Filioque a Rusko bolo o hodne dlhšie s Rímom ako východorimania (gréci) nik vlastne nevie určiť presne kedy ruská schizma nastala

no vidíte a Katolík svoju nacionalitu u Viery nevynáša Kristus prišiel pre všetkých nacionalizovať vieru je niečo pohanské a Matka Božia to povedala že Rím sa skazí ale povedala vystúpte zo Synovej Cirkvi? 😊
Martina Bohumila Lutherová
Nádhera 😍 teď to poslouchám a moje slova o Kristově charakteru
a Jeho Duchu dotvrzuje od cca 39´min do cca 42min pan Dostojevský
zde:Dostojevskij (2010) 2. časť - 08
U.S.C.A.E.
on bol od istého veku tvrdý antikomunista že bol antikatolík to tiež viem ale u komunizmu mal pravdu že to bude katastrofa ruského národa videl totiž ako sa k tomu moru jeho milovaný národ kloní
Martina Bohumila Lutherová
Pane Bože prosím dej a vzbud nějakou šlechtnou duši
na GTV aby část od 38/39 min až 42 min, vyjmula
jako samostaný celek coby důkaz o Ruské duši - zde:

Dostojevskij (2010) 2. časť - 08
U.S.C.A.E.
ja dodám pred dokaličením tým absolútne protiprirodzeným t.j. protiľudským systémom z pekla ale stále to v sebe majú oni všetko robia naplno keď sú letargickí tak naplno keď sú dobrí tak naplno a keď zlí tiež