15. Października- Pokój i Bezpieczeństwo.

I wtedy nadejdzie niespodziewanie zagłada! PAKT ŚWIATOWY 15 października 2020 r. papież Franciszek powita w Watykanie największych przedstawicieli religijnych, politycznych i gospodarczych świata,…
Mała Iskra
Wszystko się spełnia na naszych oczach...
Kto tego nie widzi to jest ślepy lub głupi.
V.R.S.
Duch Asyżu 35 lat później. Widać pewien postęp.
Quas Primas
Nie dość, że apostata, to jeszcze niszczy Kościół i ludzkość.
Rycerz Bożego Miłosierdzia
Moja najmilsza córko, jest pewna religia, która zadaje mi największe cierpienie, przy czym jest to religia fałszywa, oddająca cześć bestii. Jeden Światowy Porządek to największa parodia Prawdziwego Boga Trójjedynego i ci, którzy przynależą do domu szatana, potrzebują tak wiele modlitwy. Są oni oszukiwani i wierzą, że istnieje inny Bóg, który ich kocha. Mówi się im, że Święta Trójca jest fałszem …More
Moja najmilsza córko, jest pewna religia, która zadaje mi największe cierpienie, przy czym jest to religia fałszywa, oddająca cześć bestii. Jeden Światowy Porządek to największa parodia Prawdziwego Boga Trójjedynego i ci, którzy przynależą do domu szatana, potrzebują tak wiele modlitwy. Są oni oszukiwani i wierzą, że istnieje inny Bóg, który ich kocha. Mówi się im, że Święta Trójca jest fałszem i że Mój umiłowany Ojciec jest zły. Nie uznają, że On ich stworzył, a ich głowy są wypełnione tak wieloma kłamstwami, że ich umysł nigdy nie otworzy się na Prawdę. Ze względu na ich oddanie dla okultyzmu, są oni uwikłani w szatańskie sidła, które pochłonęły ich dusze; dusze, które są wypełnione nienawiścią, nie tylko do Boga, ale do wszystkich Bożych dzieci.

Oni kochają tylko siebie, a ich żądza przyjemności napełnia ich nienasyconym pragnieniem, aby zaznawać ich jeszcze więcej. Żadna miara przyjemności tego świata ich nie zadowoli, ponieważ na nowo budzi się w nich pragnienie dalszych bezeceństw. Czerpią przyjemność z pozbawiania życia i nie odczuwają w swoich duszach żadnych wyrzutów sumienia z powodu brutalnych mordów, których są winni. Ich wpływ obecny jest na całej ziemi, w każdym narodzie, i ci czciciele diabła przenikają w szeregi bogatych, w szeregi zarządzających gospodarką, w szeregi rządów, dworów królewskich, organizacji, w tym mediów i organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i Kościoła.

Proszę, nie lekceważcie ich możliwości. Choć liczbowo stanowią oni mniejszość i nie infiltrują całościowo waszych społeczeństw, będą jeszcze wyrządzać ogromne szkody. Nie tylko że sprzedali swoje dusze diabłu; będą także wciągać inne niewinne dusze w przepaść, gdzie się znajduje bestia i jej demony.

Wszystkich, którzy mnie kochają, obdarzam łaską — aby pokonać tę złowieszczą i potężną grupę, która przeklina Mnie w każdej sekundzie — jeżeli będą odmawiać tę krótką modlitwę w ramach Krucjaty Modlitwy.

Krucjata Modlitwy (112) O Łaskę Zbawienia

Najdroższy Jezu, wzywam Ciebie,
pokryj Twoją szczególną, Zbawczą Łaską dusze tych,
którzy zostali zaatakowani przez szatana.

Uwolnij ich biedne dusze od brzemienia niewoli,
z której nie potrafią się wyrwać. Amen.


Te biedne dusze będą pierwszymi, które uznają bestię za swoją własną, i padną one na twarze, adorując antychrysta. Musicie intensywnie się modlić, wy wszyscy, aby moc, którą szatan nad nimi posiada, mogła zostać złamana, i aby ich serca były otwarte na Moje Miłosierdzie.

Wasz Jezus
PiotrM
O Jedynym Królu Pokoju Jezusie Chrystusie już nie wspomniał!