Clicks77

Francis nói về mùa Chay năm 2020: "Đây là lúc để từ bỏ những lời lẽ vô dụng, nhảm nhỉ" [Chứ không phải thánh lễ]

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsRrrhdcdhng