jac05
Jak za czasów Pana Jezusa arcy-kapłani i faryzeusze sprowadzili katastrofę na swój naród, tak teraz nowi arcy-kapłani przez zlekceważenie i głupotę sprowadzą katastrofę na cały świat !!!
jac05
Uczą nas kapłani abyśmy słuchali Pana Boga i wyrzuty nam czynią, że Go nie słuchamy, a sami włącznie z papieżami nie chcą słuchać ???
Maczek5
3 tajemnica fatimska zostala ujawniona w katechizme KKK 677